nieuws

Integratie bedrijven NN van start gegaan

Archief

Nationale-Nederlanden heeft deze week het startsein gegeven tot de integratie van de bedrijven Schade, Leven en Zorg in één organisatie. Deze laatste fase van de 2000N-operatie loopt tot de eeuwwisseling.

Het voordeel van de geïntegreerde organisatie (4.700 medewerkers) is dat de traditionele snijvlakken tussen enerzijds leven en anderzijds schade/zorg verdwijnen. “Dit stelt ons in staat om alle tussenpersonen in elke regio als een totaalrelatie vanuit één organisatie met één beleid te bedienen. Hierbij zal het bieden van service op maat voorop staan”, aldus bestuursvoorzitter Durk Brands.
In de periode tot en met juli van dit jaar worden de marktgroepen samengesteld die verantwoordelijk zijn voor een eenduidig beleid over de grenzen van de regio’s en landelijke accounts. De marktgroepen zijn tevens de ‘motor’ achter de productontwikkeling, innovatie en campagnes.
Landelijke accounts
Aansluitend komt de samenvoeging van de landelijke accounts aan de beurt. Vanaf juli 1998 tot en met 1999 worden vier groepen (Particulieren, Bedrijven Schade en twee voor Employee Benefits) gevormd voor de bewerking van assurantiekantoren die werkzaam zijn uit diverse vestigingen of een afwijkende werkwijze hebben die vraagt om maatwerk, zoals bij employee-benefits.
In de loop van 1999 tot en met begin 2001 worden de acht regiogroepen geïntegreerd die gelijk verdeeld zijn over de vestigingen in Rotterdam en Den Haag. Deze bestaan uit een managementteam, een binnendienst voor Particulieren, Bedrijven Schade, en Employee Benefits, alsmede een centrale buitendienst voor de in totaal ruim zevenduizend tussenpersonen waarmee NN regelmatig zaken doet.
De nieuwe organisatiestructuur brengt met zich dat op 14 april alle telefoon- en faxnummers zijn gewijzigd. Het centrale toegangsnummer voor de hoofdkantoren in Den Haag en Rotterdam is nu: tel. 010/070-513.03.03.
Durk Brands: “Traditionele snijvlakken verdwijnen”.

Reageer op dit artikel