nieuws

Institutionele beleggers passeren grens biljoen

Archief

Het belegd vermogen van de grote verzekeraars en pensioenfondsen is vorig jaar met 14% gestegen tot f 1.027 (896) miljard.

Van de groei van f 131 mld werd f 71 mld veroorzaakt door nieuwe beleggingen; de rest komt door waardestijgingen. De pensioenfondsen boekten voor f 47 mld aan winst op effecten, voornamelijk dankzij de aandelen. De verzekeraars schreven f 27 mld aan koersstijging bij.
Ultimo 1997 hadden de pensioenfondsen f 682 (604) mld belegd, waarvan f 237 (181) mld in aandelen. De verzekeraars hadden toen f 345 (292) mld belegd, waarvan f 110 (77) mld in aandelen, aldus het CBS.
Corporate governance
Acht grote pensioenfondsen hebben de Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen opgericht. De stichting moet de deelnemende fondsen ondersteunen in hun corporate-governancebeleid: het uitoefenen van zeggenschap in ondernemingen waarin is belegd.
De acht pensioenfondsen die zich in hun rol als aandeelhouder hebben verenigd zijn: ABP, PGGM, Spoorwegpensioenfonds, en de pensioenfondsen van KPN, KLM, Philips, Shell en Unilever. Zij vertegenwoordigen een belegd vermogen van zo’n f 450 mld.

Reageer op dit artikel