nieuws

Innova-groep rekent op verdubbeling productie

Archief

De Innova-groep, waarbij inmiddels 88 tussenpersonen zijn aangesloten, verwacht dit jaar een groei naar 110 deelnemers en zowel bij levens- als bij schadeverzekeringen een verdubbeling van de productie.

De in 1997 opgerichte Innova Verzekeringen, een initiatief van de licentiehouders van het Dutch Insurance Network (DIN) en Generali, is in de loop van 1998 gestart met de verkoop van verzekeringen onder eigen label.
Met schadeverzekeringen werd begonnen in april 1998. De destijds circa zestig deelnemers sloten in de rest van dat jaar voor f 250.000 onder Innova-vlag. In 1999 bedroeg de premie-omzet van nieuwe posten f 1,5 mln. Voor 2000 luidt de prognose f 3 mln.
Met levensverzekeringen werd in oktober 1998 een begin gemaakt. In de resterende drie maanden werd toen voor f 3 mln (premie maal duur) gesloten. In 1999 bedroeg de levenproductie f 50 mln en voor het lopende jaar denkt Innova uit te komen op f 100 mln.
Meer verzekeraars
DIN heeft vanaf de start de intentie gehad dat behalve Generali ook andere verzekeraars zouden gaan participeren in Innova. Dat heeft in maart dit jaar zijn beslag gekregen met de toetreding van De Goudse en De Amersfoortse als risicodrager en als volmachtgever.
De drie betrokken verzekeraars hebben elk 22,5% van het aandelenkapitaal van Innova in handen, DIN 32,5%.
Inmiddels worden rechtsbijstandpolissen, die oorspronkelijk via Generali van DAS werden betrokken, gesloten bij Arag.

Reageer op dit artikel