nieuws

Inkomsten uit financiële diensten

Archief

diensten

Driekwart van de circa 300 CDK-tussenpersonen genereert ten hoogste 6% van zijn totale inkomsten uit financiële diensten, exclusief hypotheken. De helft komt zelfs niet verder dan 4%. Daarentegen zegt 15% van de tussenpersonen 8% of meer aan inkomsten uit onder meer financieringen en sparen te behalen.
Deze kantoren zeggen in hun bewerking van de markt voor verzekeringen vooral last te hebben van collectiviteiten bij werkgevers (32%), direct writers en onderlingen (27%) en in mindere mate banken (13%). Zo’n 19% van de kantoren gaf te kennen weinig last van andere marktpartijen te hebben.
Meer dan 70% onderkent de behoefte bij cliënten aan meer advies over vermogensbeheer. Ruim 80% is tegen het door de bank opleggen van exclusiviteitseisen aan het intermediair, en 65% denkt gebruik te gaan maken van een van de ondersteunende activiteiten die CDK Bank per 1 januari a.s. beschikbaar wil stellen, waarbij de actiegroepen sparen (20%) en de MKB-informatiebijeenkomst (18%) populair zijn.
0 – 2%
2 – 4%
4 – 6%
6 – 8%
meer dan 8% 34% 25% 15% 08% 15% De inkomsten uit financiële diensten (exclusief hypotheekbemiddeling en verzekeringen) zijn voor het intermediair nog marginaal. Ruim de helft van het intermediair maakt er niet meer mee dan vier procent van zijn totale inkomsten. Dit bleek tijdens een steekproef op het CDK-congres.

Reageer op dit artikel