nieuws

ING vooraan in geïntegreerde financiële dienstverlening

Archief

ING vooraan in geïntegreerde financiële dienstverlening

De bank- en verzekeringsbedrijven van ING plukken in groeiende mate de vruchten van synergie-activiteiten. ING zegt haar leidende positie in de geïntegreerde financiële dienstverlening in ons land verder te willen versterken, met behoud van het rendement.
Bij de presentatie van de jaarcijfers van ING Groep stak bestuursvoorzitter drs. Aad Jacobs de loftrompet op het succes van het bankverzekeren. Hij toonde zich content over de groeiende verkoop van bankproducten via het intermediair van NN Financiële Diensten (NNFD) en omgekeerd het stijgende aandeel van ING-kantoren in de verkoop van NN-levenproducten. “Het allfinance-concept rendeert uitstekend”, zei hij, enigszins snerend aan het adres van Aegon. “ING is in topconditie.”
Jacobs liet zo goed merken zich geërgerd te hebben aan de uitspraak van Aegon-collega Kees Storm dat de bankverzekeraars, waaronder ING, de laatste vijf jaar 14% minder premiegroei behaald hebben dan Aegon, verzekeraar pur sang.
Ziektewet
Een schoolvoorbeeld van het bereiken van synergieën tussen het bank- en verzekeringsbedrijf noemde Jacobs de verkoop van ziektewet-gatpolissen aan bankrelaties door het ING-schadebedrijf. “De bankkantoren sluisden al hun relaties door. In ziektewetverzekeringen boekten we vorig jaar f 200 mln nieuwe premie”, benadrukte Jacobs.
Binnen enkele maanden na de introductie van het ziektewet-product waren er volgens ING al 25.000 polissen gesloten. Mede daardoor zag het ING-schadebedrijf de premie-ontvangsten toenemen met ruim 7% tot f 2.845 mln. De brutowinst groeide naar f 200 mln (+7%).
Het levenbedrijf van ING boekte vorig jaar een bruto premie-inkomen van f 7.860 mln (+5%). De individuele premies namen toe met 8%, maar de collectieve premies met 1,5%, zei ING-bestuurslid Ewald Kist. “Vooral door het wegvallen van een groot contract van PGGM en het afbouwen van een contract met het Metaalfonds.” De brutowinst in leven bedroeg f 919 mln (+12%).
ING sloot een collectieve ANW-hiaatverzekering voor 15.000 medewerkers, 94% van de doelgroep. De premie wordt voor 20% door ING zelf betaald.
Omzet NN
De grootste werkmaatschappij in verzekeringen, NN, behaalde vorig jaar een omzet in leven van f 12,0 (10,8) mld, waarvan f 6,5 mld (+6%) aan bruto premie-inkomen. Het premie-inkomen schade- en zorgverzekeringen steeg naar f 2,2 mld, een toename van 8,4%. Het totale bruto premie-inkomen van NN groeide met ruim 7% naar f 8,5 mld.
De branche inkomensverzekeringen groeide met bijna f 100 mln, mede dankzij de privatisering van de ziektewet. De resultaten in de branches ongevallen en brand bleven achter, maar dat van motorrijtuigen verbeterde sterk.
De NN-organisatie (Leven, Schade/Zorg en IZ&C) onderzoekt hoe zij zich het best in de markt kan positioneren. Uitgangspunt is dat NN zich wil opwerpen als de multispecialist met gedifferentieerde ondersteuning van haar klanten. De eerste fase (omgevingsanalyse) van dit project 2000N is inmiddels afgerond.
Postbank
Het premie-inkomen leven van Postbank Verzekeringen groeide met 10% naar f 359 mln. Het schadebedrijf nam in premie toe tot f 47 mln. “Postbank Verzekeringen heeft zich ontwikkeld tot een middelgrote verzekeraar”, benadrukte Jacobs niet zonder enige trots.
Het premie-inkomen van RVS steeg met 4,5% naar f 1,1 mld. Eind dit jaar, of begin volgend jaar verhuist de tweede tranche van 150 medewerkers van de locatie Rotterdam naar de vestiging in Ede, waar alle binnendienstactiviteiten zijn geconcentreerd.
Kredietverlening
ING Bank Nederland overtrof vorig jaar ruimschoots de kredietproductie van 1995. De portefeuille hypotheken nam toe naar f 33,0 (26,3) mld. Het marktaandeel van deze bank verbeterde naar ruim 12% (11%), aldus ING.
De Postbank verstrekte 40% meer hypotheken. De hypotheekportefeuille groeide met f 2,5 mld naar f 24,5 mld.
NN (inclusief RVS en Tiel Utrecht) incasseerde voor f 3,6 mld aan nieuwe hypotheken, een toename van 60% ten opzichte van 1995. De hypotheekportefeuille groeide van f 18,6 mld naar f 20,3 mld.
De hypotheekportefeuille van NNFD, Regio Bank en NVB/Vola nam toe naar f 2,6 (2,2) mld. De portefeuille consumptief krediet van ING Groep steeg met 11%, waarmee het uitstaand saldo de grens van f 3 mld overschreed. De portefeuille consumptief krediet van NNFD, Regio Bank (voorheen NMS Spaarbank) en NVB/Vola nam toe tot f 1,8 (1,6) mld.
Sparen
Het aantal particuliere betaalrekeningen bij de Postbank groeide met 160.000 naar 6,3 miljoen. Het spaarobligo nam toe met f 3,2 mld naar f 37,5 mld. Het totale vermogen van de beleggingsfondsen (exclusief Spaargroei- en Spaardividendfonds) nam met f 811 mln toe naar f 4,5 mld. Het vermogen van het medio vorig jaar geïntroduceerde Postbank Nederlandfonds beliep na zes maanden f 460 mln. Het aantal deelnemers steeg met 66.000 naar 307.000.
Het spaarobligo van de werkmaatschappijen NNFD, Regio Bank, en NVB/Vola groeide naar f 6,1 (5,7) mld, waarvan f 1,5 mld via bedrijfsspaarregelingen.
Bestuursvoorzitter Jacobs: “ING is in topconditie”.
ING wereldwijd
Wereldwijd boekte ING vorig jaar in verzekeringen een omzet van f 35.867 (31.480) mln. Het premie-inkomen beliep f 24.322 (21.511) mln, waarvan f 17.135 (14.844) mln uit levensverzekeringen en f 7.187 (6.667) mln uit schadeverzekeringen. De brutowinst steeg naar f 1.207 (1.097) mln in leven- en f 437 (339) mln in schadeverzekeringen. Het resultaat verzekering algemeen (dividendopbrengsten en intrestbaten op ingehouden winst) beliep f 854 (670) mln. De kosten van het verzekeringsbedrijf namen toe met bijna 12% naar f 5.577 mln, onder meer door een reservering van f 280 mln voor nieuwe IT, reorganisaties, de introductie van de euro, en de problematiek van het jaar 2000. De provisie van het assurantiebedrijf groeide naar f 105 (93) mln. Een overzicht van de resultaten per branche: 1996 1995 brand -3 26 transport 22 26 motorrijtuigen 131 12 ziektekosten -23 15 ongevallen 215 192 varia 12 -12 indirecte zaken 83 80 totaal 437 339
Resultaten in (ex)greenfields
De buitenlandse verzekeringsbedrijven, verenigd in ING Financial Services International (FSI), boekten vorig jaar 19% meer bruto premie-inkomen. In Europa stegen de levenpremies met 17% tot f 1.748 mln en de schadepremies met 6% naar f 450 mln. De brutowinst nam toe naar f 67 mln, waarvan f 35 mln in leven en f 32 mln in schade. De levenbedrijven in Centraal Europa (Polen, Hongarije, Tsjechië en Slowakije) zijn in de lift fors en dit jaar wordt er ook een start gemaakt in Roemenië. De (ex)greenfield-levenbedrijven zagen de brutopremies met ruim 18% toenemen tot f 2.578 mln, 15% van het totale brutopremievolume uit levensverzekeringen. Hieronder een overzicht: premie-inkomen brutowinst 1996 1995 1996 1995 Ex-greenfields Griekenland 255 228 -2 8 Spanje 404 330 16 20 Japan 1.281 1.130 95 52 Hongarije 196 161 17 2 Tsjechië 128 79 11 6 Subtotaal 2.264 1.928 137 88 Greenfields Taiwan 84 60 -11 -4 Korea 81 94 -19 -10 Italië 110 92 -7 -12 Polen 35 6 -11 -10 Mexico 3 – -11 -6 Slowakije/Argentinië 1 – -14 – Subtotaal 314 252 -73 -42 Totaal 2.578 2.180 64 46
ING ontdekt markt van allochtonen
De werkmaatschappijen van ING realiseren zich steeds meer dat het in loondienst nemen van allochtone medewerkers ook commerciële doelen kan dienen. Bij de vestiging van Nationale-Nederlanden in Rotterdam is een project gestart dat moet leiden tot de instroom van twintig allochtonen op vwo-niveau. Tijdens een vier maanden durende opleiding komen onder meer cultuurelementen, westers gedrag, en uiteraard de elementaire verzekeringskennis aan bod. Eerder heeft RVS Verzekeringen de werkgroep Palet in het leven geroepen die zich volledig richt op de ethno-marketing: het onderscheiden van allochtone doelgroepen en het aantrekken van allochtone adviseurs voor deze doelgroepen. De activiteiten van de projectgroep die onder leiding staat van de in Turkije geboren Ebru Umar (26), worden begin 1998 gevalueerd. Palet heeft in eerste instantie tot doel om op de best mogelijke manier Turkse klanten te werven.

Reageer op dit artikel