nieuws

ING Nederland: ruim 9% meer brutopremie-inkomen

Archief

ING Nederland: ruim 9% meer brutopremie-inkomen

De omzet van ING Verzekeringen in ons land steeg naar f 20.614 (18.397) mln. Het brutopremie-inkomen steeg met 9,2% naar f 11.693 (10.711) mln. De brutowinst in verzekeringen groeide naar f 1.876 (1.620) mln.
De brutopremie uit levensverzekeringen van ING in ons land groeide met 10,5% naar f 8.691 (7.866) mln. Voor deze groei hebben zowel het individuele bedrijf als het collectieve bedrijf gezorgd. Het brutoresultaat steeg met 10,7% naar f 1.017 (919) mln. “Alle Nederlandse bedrijven droegen daaraan bij”, zei scheidend bestuursvoorzitter Aad Jacobs, die begin juni wordt opgevolgd door Godfried van der Lugt.
Het brutopremie-inkomen van voormalige greenfields overschreed de grens van f 3 mld en bedroeg 14% van het totale levenpremie van ING wereldwijd.
Het resultaat van (ex-)greenfields, inclusief het Japanse levenbedrijf, daalde tot f -92 mln, mede door aanloopverliezen bij nieuw gestarte bedrijven.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van ING Nederland boekte een brutopremie van f 3.002 (2.845) mln, 5,5% meer dan in het jaar ervoor. Deze groei was vooral te danken aan de forse expansie in de branche Inkomen/Ongevallen (ziektewetproducten).
De brutowinst ligt fors hoger, aldus ING, met name door de resultaten van de motorrijtuigentekening en de inkomens- en ongevallenverzekeringen. In ziektekosten daarentegen liep het resultaat sterk terug als gevolg van een hogere schade- en kostendruk.
Assurantiebedrijf
De provisie van het assurantiebedrijf groeide met 39% naar f 146 (105) mln. Het aandeel van de ING-kantoren in de nieuwe productie van individuele schade- en levensverzekeringen van Nationale-Nederlanden nam toe met 11% (8%). Inclusief de Postbank is dat volgens bestuursvoorzitter Aad Jacobs 12%. “Samen vormen ING en Postbank een middelgrote verzekeraar en dat is geruisloos gegaan wat betreft de tussenpersonen.”
De bancaire kredietverlening in ons land nam toe naar f 176,7 (152,8) mld, waarvan f 88,8 (74,5) mld aan particulieren.
Scheidend bestuursvoorzitter Jacobs: “ING en Postbank vormen samen middelgrote verzekeraar”.
ING wereldwijd
Wereldwijd boekte ING vorig jaar in verzekeringen een omzet van f 46.107 (35.867) mln. Het brutopremie-inkomen beliep f 31.612 (24.322) mln, waarvan f 23.758 (17.135) mln uit levensverzekeringen en f 7.854 (7.187) mln uit schadeverzekeringen. De kosten van het verzekeringsbedrijf namen toe met 20,5% naar f 6.722 (5.577) mln, onder meer door reservering van f 200 (280) mln voor informatietechnologie, reorganisaties, introductie euro, en de millenniumproblematiek. De brutowinst steeg naar f 2.921 (2.498) mln, waarvan f 1.317 (1.207) mln in leven- en f 567 (437) mln in schadeverzekeringen. Het resultaat verzekering algemeen (dividendopbrengsten en intrestbaten op ingehouden winst) beliep f 1.037 (854) mln, na aftrek van f 100 mln als reserve voor het geval de marktrente in bepaalde landen (Canada, Japan, en Spanje) beneden de aan polishouders gegarandeerde rekenrente (Nederland: 4%) komt. Een overzicht van de resultaten per branche: 1997 1996 brand 125 -3 transport 23 22 motorrijtuigen 100 131 ziektekosten 24 -23 ongevallen 224 215 varia -4 12 indirecte zaken 75 83 totaal 567 437
Aad Jacobs: “ING en Postbank samen middelgrote verzekeraar”.

Reageer op dit artikel