nieuws

ING Nederland: groei in Leven en forse teruggang in Schade

Archief

Een hogere verkoop van koopsomposten heeft het premie-inkomen van ING Nederland uit levensverzekeringen in het eerste kwartaal van dit jaar met bijna 4% doen toenemen. Tegenover deze groei staat een forse daling van de schadepremies, zodat per saldo de premieomzet vrijwel gelijk is gebleven aan dat van de eerste drie maanden van vorig jaar.

De premieomzet van ING Nederland kwam in het eerste kwartaal uit op _ 2.331 (2.349) mln, een daling van 0,8%. Tweederde hiervan komt voor rekening van het levenbedrijf: _ 1.582 (1.526) mln.
De groei (+3,7%) in premie-inkomen is uitsluitend te danken aan de toegenomen verkoop van koopsommen met 16,7% tot _ 455 (390) mln; de periodieke premies bleven gelijk: _ 40 mln.
De nieuwe levenproductie verbeterde naar _ 85 (79) mln; de waarde hiervan steeg tot _ 25 (21) mln. “Naast de toegenomen verkopen zijn de hogere marges op lijfrentepolissen daar debet aan”, aldus ING.
De brutowinst van het levenbedrijf in ons land daalde fors tot _ 224 (310) mln.
Schadebedrijf
Het schadebedrijf van ING Nederland kan op een minder voorspoedig kwartaal terugzien. De premieomzet daalde met precies 9% naar _ 749 (823) mln. “Met name als gevolg van veranderde wetgeving voor blijvende arbeidsongeschiktheid”, licht ING Nederland toe.
De operationele bedrijfskosten van het schadebedrijf liepen licht terug tot _ 119 (125) mln, onder meer door verlaging van personeels- en ICT-kosten. “Daartegenover staan hogere kosten voor ICT en herstructurering dit jaar”, aldus ING.
De brutowinst van het schadebedrijf in ons land nam toe met _ 22 mln tot _ 119 mln, mede door verlaging van de combined ratio (schade plus kosten versus premie-inkomen) tot 74% (78%) in met name de branches Inkomensverzekeringen en Motorrijtuigenverzekeringen. Ook de hogere resultaten bij RVS droegen aan winstverbetering bij.

Reageer op dit artikel