nieuws

ING doet activiteiten in buitenland van de hand

Archief

ING Groep doet enkele levenactiviteiten in het buitenland van de hand. Het gaat daarbij om de Amerikaanse portefeuille levensherverzekeringen en de levenactiviteiten in Argentinië. In Canada is de schadeportefeuille van Allianz aangekocht.

De meest recente transactie is die van ING in Argentinië. Daar worden de (bescheiden) levensverzekeringsactiviteiten van ING Insurance Argentina overgedragen aan Zurich Financial Services (ZFS). De portefeuille omvat een brutopremie-inkomen van ruim e 11 mln. De overdracht zal begin volgend jaar plaatsvinden. De overnamesom is niet bekendgemaakt.
Eerder werd bekend, dat Scottish Re alle verplichtingen overneemt, inclusief de administratie van de portefeuille en de claimsbehandeling, van de levensherverzekeraar van ING in de Verenigde Staten. Met inbegrip van de ‘overdrachtscommissie’ van e 450 mln zegt ING dat de portefeuille-overdracht een boekverlies oplevert van een half miljard euro. De stap wordt ingegeven door de drang van ING zich te concentreren op kernactiviteiten, waar herverzekeringen niet toe behoren.
ING Canada
In Canada heeft ING overeenstemming bereikt met Allianz over aankoop van diens schadeverzekeringsactiviteiten. De aankoop omvat Allianz Canada en diens dochters Allianz Insurance Company of Canada, Trafalgar Insurance Company of Canada én Canada Brokerlink. De laatste betreft een netwerk van makelaarskantoren in Ontario en Alberta.
Allianz behoudt in Canada zijn industriële verzekeringsactiviteiten, uitgeoefend door Allianz Global Risks. Door de overname groeit het premie-inkomen van ING in Canada met ruim e 400 mln tot bijna e 2,7 mld.

Reageer op dit artikel