nieuws

Informele club opgericht voor ‘jonge’ personenschade-experts

Archief

Voor mensen die zich beroepsmatig bezig houden met personenschade is een nieuwe, informele vereniging opgericht: het PEP (Platform Experts Personenschade). De organisatie richt zich op branchegenoten die jong of ‘jong van geest’ zijn.

Doelstelling van het PEP is kennisverrijking van de leden. Dit gebeurt via kleinschalige bijeenkomsten en evenementen in een informele sfeer. Het ligt in de bedoeling dat Internet een belangrijk medium voor de onderlinge communicatie wordt. Er is al een website (http://snap.to/pep). Er wordt gewerkt aan een nieuwsgroep en ook zullen leden in de toekomst via Internet informatiemateriaal kunnen downloaden ter voorbereiding op discussiebijeenkomsten.
Onlangs is er een collegiaal bestuur gevormd waarin zitting hebben: Marjolijne Knottenbelt (Burgers & Ran Advocaten), Peter Koudstaal (Koudstaal & Kleijn), Nicolette Kunze (Kunze Letselschade), Maarten van der Linden (Cunningham Boschman), Richard Soffner (SRB Rasenberg) en Daniëlle Weisz (Groot Expertisebureau).
Tegenhanger NIS?
Het PEP heeft geen enkele link met andere organisaties. In zekere zin vormt PEP een tegenhanger van het NIS, het Nederlands Instituut van Schaderegelaars dat zich ook richt op personenschaderegelaars uit de kringen van zowel ‘halers’ als ‘betalers’.
De oorsprong van PEP gaat terug tot de tijd waarin bestuurslid Peter Koudstaal als adjunct-directeur bij Cunningham Boschman belast was met de coaching van junior-medewerkers. Er ontstond de wens om de kennisoverdracht te verbreden tot jonge medewerkers van andere bureaus. “Dan wordt het al gauw na werktijd en leeft de wens om het nuttige met het aangename te verenigen in de sfeer van een grand-café”, aldus Koudstaal.
“Juist bij jonge mensen is de scholingsbehoefte erg groot, maar zij kunnen nog geen lid worden van het NIS. Dat kan pas als je drie jaar in het vak actief bent. Bovendien kennen wij geen ballotage.”
Het PEP telde eind vorige maand blijkens de genoemde Internet-site 26 leden. Volgens Koudstaal zitten er nog ruim twintig in de pijplijn. “Belangstellenden kunnen ook een paar keer meelopen om te zien of ze lid willen worden. Zo hebben we bijvoorbeeld in december met ongeveer veertig mensen een lezing over het Rug Adviescentrum bezocht.”
Bijeenkomsten
De vaste bijeenkomsten worden gehouden op elke tweede maandag van de even maanden. Men verzamelt zich rond 17.00 uur in restaurant ‘Het Amsterdammertje’ aan de Rijksstraatweg 119 in Loenen aan de Vecht.
De contributie voor het lidmaatschap bedraagt f 100 per jaar. Een aanmeldingsformulier is te vinden op de Internet-site.

Reageer op dit artikel