nieuws

‘Informatie-uitwisseling mag geen concurrentiemiddel zijn’

Archief

marktverkenning gepresenteerd die die als basis moet dienen voor het ‘Delta Plan Ketenintegratie’

Op basis van dit rapport zal worden overlegd met partners in de markt, zoals de standaardisatie-instituten voor communicatie rondom verzekeringen, het notariaat en consumptief krediet. Vice-voorzitter Robin Baks: “Financiële instellingen moeten het idee loslaten dat geconcurreerd zou moeten worden op de wijze van informatie-uitwisseling. Concurreren dient plaats te vinden op basis van toegevoegde waarde voor de klant.”

Reageer op dit artikel