nieuws

individuele levensverzekeringen

Archief

De productie van nieuwe individuele levensverzekeringen lijkt, afgaande op de Financiële Maandstatistiek van het CBS, ook dit jaar weer vele records te gaan verbreken. In januari kwam de nieuwe premie-omzet al boven de anderhalf miljard gulden uit, dankzij een koopsomproductie van f 1.125 mln. Het aantal verkochte polissen bedroeg, na een forse opwaartse correctie van de uitgestelde lijfrentes, 234.600.

Februari blijft traditioneel achter bij de eerste maand van het jaar. In vergelijking met voorgaande jaren is de februari-productie evenwel gestegen. Uit 143.500 polissen komt f 1.246 mln premie-omzet, waarvan f 879 mln uit koopsommen.
Het aandeel van de beleggingsverzekering in de totale productie is in februari 38,8%. Bij de koopsommen is dat percentage 24,9%, bij de periodieke premies 72,1%. Die getallen blijven achter bij de jaargemiddelden van 1998. Oorzaak is het relatief grote aandeel van garantiekoopsommen in de eerste maanden van het jaar. Nieuwe individuele levensverzekeringen Periodiek betalende polissen Koopsompolissen Aantal Verzekerd Periodieke Eenmalige Aantal Verzekerd Koopsom x 1000 kapitaal premie premie x 1000 kapitaal Januari 1999 Guldenscontracten 132,2 5.179,5 96,6 31,0 27,9 1.660,9 898,2 w.v. verbonden aan hypotheek 9,0 1.106,1 21,5 5,8 0,0 1,1 0,8 pensioen uitgesteld 2,8 955,5 15,3 7,8 0,3 67,8 23,1 lijfrente uitgesteld 71,4 1.239,8 30,3 10,2 16,1 494,2 364,1 direct ingaande rente – – – – 6,3 827,2 458,9 levenslang bij overlijden 28,4 323,0 8,8 0,4 0,6 3,5 2,2 spaarverzekering 7,7 340,7 12,0 5,6 1,5 60,2 36,9 risicoverzekering 10,4 1.099,8 6,5 0,6 3,0 201,7 11,2 overig 2,6 114,6 2,3 0,6 0,1 5,1 1,0 Beleggingseenheden 64,5 5.211,2 158,3 113,3 10,0 313,0 227,0 w.v. verbonden aan hypotheek 13,4 1.727,9 41,0 24,2 0,0 4,7 4,2 pensioen uitgesteld 2,6 567,8 9,9 4,8 0,2 10,8 8,2 lijfrente uitgesteld 16,2 1.198,5 45,7 25,0 8,3 158,0 149,8 direct ingaande rente – – – – 0,3 94,0 29,8 levenslang bij overlijden 0,5 0,8 0,0 0,1 – – – spaarverzekering 30,3 1.642,1 58,8 56,9 1,1 28,7 26,6 risicoverzekering 0,3 25,1 0,5 0,3 0,0 0,3 0,3 overig 1,1 48,9 2,3 2,0 0,1 16,5 8,0 Februari 1999 Guldenscontracten 62,2 4.124,8 77,3 25,1 15,0 1.309,4 660,2 w.v. verbonden aan hypotheek 8,9 1.227,5 23,4 8,1 0,0 0,3 0,4 pensioen uitgesteld 2,0 865,1 16,4 6,3 0,3 51,0 22,4 lijfrente uitgesteld 11,1 384,0 13,0 5,5 5,8 285,4 179,0 direct ingaande rente – – – – 4,4 700,4 413,5 levenslang bij overlijden 23,2 270,3 5,6 0,4 0,5 2,6 1,8 spaarverzekering 6,4 334,8 11,9 3,0 1,0 55,2 28,9 risicoverzekering 9,8 953,9 5,7 0,3 2,9 200,7 12,3 overig 0,8 89,1 1,3 1,5 0,1 13,8 1,9 Beleggingseenheden 58,8 4.746,7 172,6 91,8 7,5 350,7 219,3 w.v. verbonden aan hypotheek 13,1 1.943,9 69,6 28,2 0,1 5,1 4,4 pensioen uitgesteld 2,4 523,5 9,5 4,2 0,2 10,3 6,9 lijfrente uitgesteld 11,8 952,9 37,0 24,1 6,1 153,5 125,7 direct ingaande rente – – – – 0,6 139,9 55,4 levenslang bij overlijden 0,2 1,5 0,0 0,1 – – – spaarverzekering 29,7 1.252,8 53,4 33,2 0,4 19,4 16,9 risicoverzekering 0,6 26,4 0,8 0,4 0,0 1,6 1,0 overig 0,8 45,6 2,2 1,5 0,1 21,0 8,8 (bedragen in f mln) Totaal spaarkasbedrijf Aantal Spaar- Spaar- Risico- x 1000 bedrag premies premies Januari 1999 verbonden aan hypotheek 0,3 11,0 1,0 0,5 pensioen- of lijfrenteclausule 2,5 88,1 6,4 1,1 zonder clausule 10,8 213,4 16,3 2,1 totaal 13,6 312,6 23,7 3,7 Februari 1999 verbonden aan hypotheek 0,2 6,7 0,7 0,4 pensioen- of lijfrenteclausule 2,4 104,6 7,2 1,2 zonder clausule 9,7 240,3 17,4 2,3 totaal 12,4 351,6 25,4 4,0 (x f mln) Nieuwe spaarkasproductie 1998 1998 1999 1999 januari februari januari februari spaarpremie ineens 8,1 7,2 8,1 9,1 spaarpremie periodiek 17,0 21,0 15,4 16,3 risicopremie ineens 0,9 0,7 0,8 1,2 risicopremie periodiek 3,2 3,1 2,9 2,8 (x f mln) Spaargelden 1998 1999 jaar nov. dec. jan. feb. tegoed op deposito’s (begin) 252,9 262,7 264,5 269,3 272,8 stortingen 126,3 11,8 11,4 10,3 13,4 terugbetalingen 115,9 10,8 10,0 8,2 11,9 spaarverschil 10,3 1,1 1,4 2,2 1,4 rente 8,1 0,7 3,4 1,3 0,2 besparingen 18,4 1,8 4,8 3,5 1,6 tegoed op deposito’s (eind) 269,3 264,5 269,3 272,8 274,4 (x f mln)

Reageer op dit artikel