nieuws

Individuele levenproductie plust met 16,5% in 2000

Archief

De productie van nieuwe individuele levensverzekeringen is vorig jaar, volgens de cijfers van het CBS, met 16,5% toegenomen tot f 15,7 (13,4) miljard; in 1999 was sprake van een stijging met 10,9%. Het aantal verkochte polissen daalde in 2000 met 10,2% (+7,5%).

De schaduw van het nieuwe belastingplan is merkbaar geweest in de levenproductie. Met het oog op de laatste keer vrije fiscale aftrek over ruim zes- of twaalfduizend gulden gingen de lijfrentekoopsompolissen als warme broodjes over de toonbank, terwijl de verzekeringen met een spaarkarakter (tegen periodieke premiebetaling) een daling te zien gaven.
De algehele premiegroei van ruim 16% is volledig toe te schrijven aan de sterk gestegen koopsomproductie. Die ging met 34,2% omhoog – in 1999 was dat groeicijfer 6,8% – tot f 11,3 (8,4) mld. De categorie uitgestelde lijfrenteverzekeringen – voor tachtig procent bestaand uit koopsomstortingen – is daar verantwoordelijk voor, met een plus van 40% tot ruim f 6,0 mld. De direct ingaande lijfrenteverzekeringen – louter koopsommen – dikten met 23% aan tot f 4,85 (3,94) mld premie.
De nieuwe productie van individuele levensverzekeringen tegen periodieke premiebetaling (incl. eenmalige stortingen) is vorig jaar gedaald met 13,2% tot f 4,35 (5,0) mld. In 1999 werd nog een plus van 18,5% gerealiseerd.
Unit-linked
Over heel 2000 was 47,4% van de premies bestemd voor beleggingspolissen: 0,4% lager dan het jaar daarvoor zie tabel ‘Aandeel beleggingsverzekering’). Het is voor het eerst sinds jaren dat het aandeel van de beleggingsverzekering in de nieuwe productie stagneert. De decemberproductie (61,4% unit-linked) zorgde daarbij nog voor een opwaartse bijstelling.
De verklaring voor de daling ligt in de sterk gestegen koopsomproductie. Daar is het aandeel van de unit-linkedpolis veel lager dan bij de polissen tegen periodieke premiebetaling. Dat heeft een drukkende werking op het aandeel unit-linked in de totale productie.
Bij de periodieke premies is het aandeel van de beleggingspolis vorig jaar toegenomen tot 80,5%. In 1999 was 76,7% van alle periodieke premies unit-linked, tegen 70,3% in 1998. Bij de koopsompolissen steeg het aandeel van de beleggingsverzekering eveneens. Van de f 11,3 mld aan koopsomstortingen was 34,8% unit-linked, tegen 30,6% in 1999 en 29,0% in 1998. Nieuwe productie individuele levensverzekeringen 1996-2000 Totaal w.v. w.v. Totale w.v. in % w.v. in % aantal aantal aantal bruto- premie van het premie van het polissen koopsom unit-linked premie koopsom totaal unit-linked totaal f mln f mln f mln 1e kwartaal 1996 363.300 78.700 86.300 2.773,7 2.079,0 75,0 461,3 16,6 2e kwartaal 1996 317.400 49.300 79.000 1.865,6 1.233,6 66,1 409,2 21,9 3e kwartaal 1996 306.000 37.200 80.700 2.039,2 1.410,1 69,1 417,1 20,5 4e kwartaal 1996 321.000 32.100 95.400 1.894,7 1.226,0 64,7 467,6 24,7 Totaal 1996 1.307.700 197.300 341.400 8.573,2 5.948,7 69,4 1.755,2 20,5 1e kwartaal 1997 410.300 104.000 137.300 3.276,1 2.425,9 74,0 904,6 27,6 2e kwartaal 1997 394.200 81.300 143.900 2.422,0 1.527,7 63,1 959,0 39,6 3e kwartaal 1997 345.600 55.900 136.300 2.448,5 1.572,5 64,2 949,8 38,8 4e kwartaal 1997 366.400 46.900 144.600 2.446,6 1.373,4 56,1 886,6 36,2 Totaal 1997 1.516.500 288.100 562.100 10.593,2 6.899,5 65,1 3.700,0 34,9 1e kwartaal 1998 429.100 94.200 197.100 3.522,0 2.498,6 70,9 1.235,7 35,1 2e kwartaal 1998 411.700 85.200 202.600 2.880,5 1.834,4 63,7 1.343,0 46,6 3e kwartaal 1998 415.400 56.000 192.100 2.939,6 1.832,9 62,4 1.423,4 48,4 4e kwartaal 1998 396.300 56.400 183.900 2.783,0 1.731,7 62,2 1.262,0 45,3 Totaal 1998 1.652.500 291.800 775.700 12.125,1 7.897,6 65,1 5.264,1 43,4 januari 234.600 37.900 74.500 1.524,4 1.125,2 73,8 498,6 32,7 februari 145.900 22.500 67.400 1.263,8 892,2 70,6 502,0 39,7 maart 158.300 30.200 81.400 1.219,3 806,6 66,2 585,0 48,1 1e kwartaal 1999 538.800 90.600 223.300 4.007,5 2.824,0 70,5 1.585,6 39,6 april 156.800 24.100 77.200 971,1 578,6 59,6 519,5 53,5 mei 133.300 16.300 69.500 948,3 513,4 54,1 517,5 54,6 juni 156.900 25.900 87.300 1.216,6 726,5 59,7 672,5 55,3 2e kwartaal 1999 447.000 66.300 234.000 3.136,0 1.818,5 58,0 1.709,5 54,5 juli 155.600 23.800 84.100 1.316,0 850,7 64,6 655,9 49,8 augustus 122.600 13.000 64.200 1.012,4 577,4 57,0 518,4 51,2 september 123.000 11.600 62.600 960,0 545,9 56,9 468,3 48,8 3e kwartaal 401.200 48.400 210.900 3.288,4 1.974,0 60,0 1.642,6 50,0 oktober 114.400 9.700 57.900 837,6 466,2 55,7 420,4 50,2 november 130.600 13.900 65.200 965,8 583,7 60,4 447,0 46,3 december 144.500 23.800 75.500 1.208,0 766,8 63,5 618,4 51,2 4e kwartaal 389.500 47.400 198.600 3.011,4 1.816,7 60,3 1.485,8 49,3 Totaal 1999 1.776.500 252.700 866.800 13.443,3 8.433,2 62,7 6.423,5 47,8 januari 159.600 46.800 73.600 1.835,1 1.445,0 78,7 676,9 36,9 februari 138.100 31.800 63.700 1.480,3 1.119,8 75,6 616,7 41,7 maart 146.500 39.800 77.400 1.436,1 1.045,7 72,8 689,4 48,0 1e kwartaal 2000 444.200 118.400 214.700 4.751,5 3.610,5 76,0% 1.983,0 41,7 april 136.300 32.400 70.100 1.172,1 818,9 69,9 581,0 49,6 mei 130.400 26.900 68.000 1.156,4 787,8 68,1 593,5 51,3 juni 134.700 35.700 75.600 1.272,7 886,2 69,6 689,0 54,1 2e kwartaal 2000 401.400 95.000 213.700 3.601,2 2.492,9 69,2% 1.863,5 51,7% juli 127.200 32.900 70.100 1.526,8 1.151,1 75,4 698,6 45,8 augustus 105.700 19.600 53.800 1.125,6 810,2 72,0 493,0 43,8 september 97.200 13.300 47.700 834,0 556,7 67,0 363,3 43,6 3e kwartaal 2000 330.100 65.800 171.600 3.486,4 2.518,0 72,2% 1.554,9 44,6% oktober 109.500 19.700 54.100 968,9 654,7 67,6 421,3 43,5 november 128.900 30.500 63.500 1.105,9 759,7 68,7 534,4 48,3 december 180.800 69.600 113.600 1.753,3 1.279,9 73,0 1.076,7 61,4 4e kwartaal 2000 419.200 119.800 231.200 3.828,1 2.694,3 70,4% 2.032,4 53,1% Totaal 2000 1.594.900 399.000 832.200 15.667,2 11.315,7 72,2% 7.433,8 47,4% Aandeel beleggingsverzekering Periodieke aandeel Koopsom- aandeel Totaal Aandeel premies unit-linked premies unit-linked premies unit-linked 1998 kwartaal 1 1.024 66,7% 2.498 22,1% 3.522 35,1% kwartaal 2 1.046 69,1% 1.835 33,8% 2.881 46,6% kwartaal 3 1.107 74,4% 1.834 32,7% 2.940 48,4% kwartaal 4 1.051 70,7% 1.732 30,0% 2.783 45,3% totaal 1998 4.228 70,3% 7.899 29,0% 12.125 43,4% 1999 kwartaal 1 1.184 72,8% 2.824 25,7% 4.008 39,6% kwartaal 2 1.318 76,9% 1.818 38,3% 3.136 54,5% kwartaal 3 1.314 78,9% 1.974 30,7% 3.288 50,0% kwartaal 4 1.194 78,1% 1.817 30,4% 3.011 49,3% totaal 1999 5.010 76,7% 8.433 30,6% 13.443 47,8% 2000 kwartaal 1 1.141 78,9% 3.611 30,0% 4.752 41,7% kwartaal 2 1.109 82,3% 2.493 38,1% 3.601 51,7% kwartaal 3 968 81,5% 2.518 30,5% 3.486 44,6% kwartaal 4 1.133 79,5% 2.695 42,0% 3.828 53,1% totaal 2000 4.351 80,5% 11.317 34,8% 15.667 47,4%

Reageer op dit artikel