nieuws

Individuele levenproductie dik boven miljard

Archief

De verkoop van individuele verzekeringen heeft levensverzekeraars in de eerste maand van dit jaar _ 1.135 mln aan nieuwe premie opgeleverd. De individuele levenproductie is daarmee 12% hoger uitgevallen dan in januari 2005. Het aantal nieuw gesloten polissen bedroeg 127.200, een min van 3%.

De bijna honderdduizend premiebetalende polissen leverden 28% meer premie op: _ 172 (134) mln. Van de groei is echter _ 40 mln afkomstig van eenmalige stortingen op deze periodieke posten.
Volgens cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars) steeg de koopsomproductie met 9% tot _ 963 mln. Het aantal koopsompolissen bedroeg 29.700. De omzetgroei werd vooral veroorzaakt door een 5% hogere omzet uit direct ingaande lijfrenten (_ 501 mln). Uitgestelde lijfrenten plusten met liefst 22% tot _ 397 mln, afkomstig van 20.000 nieuwe lijfrentepolissen.
Van alle nieuwe koopsompremie was 14% afkomstig van beleggingsgerelateerde polissen. Bij de periodieke polissen was 59% van de premies unit-linked.
Nieuwe individuele levensverzekeringen Tegen periodieke premie Tegen premie ineens Aantal Verzekerd Periodieke Premie Aantal Verzekerd Premie (x 1.000) kapitaal premies ineens (x 1.000) kapitaal ineens Januari 2006 Verzekeringen in geld 65,1 2.664,6 35,9 35,7 25,9 1.179,3 832,4 hypotheek 8,0 658,5 12,8 8,9 0,0 1,1 0,7 pensioen uitgesteld 1,4 457,5 5,3 10,6 0,2 17,6 14,3 lijfrente uitgesteld 4,0 144,1 3,7 10,3 8,1 313,7 276,5 direct ingaande lijfrente – – – – 13,2 706,2 490,6 levenslang bij overlijden 34,2 188,7 4,9 0,1 1,7 6,0 4,5 spaarverzekering 3,7 104,9 3,6 4,2 1,0 36,0 34,0 risicoverzekering 10,8 1.078,9 5,1 1,1 1,4 75,8 1,2 overige verzekeringen 3,1 31,6 0,6 0,5 0,3 22,9 10,7 Verzekeringen in beleggingen 32,4 2.532,1 55,8 44,9 3,8 153,1 130,8 hypotheek 11,2 990,4 24,2 18,3 0,1 12,0 4,6 pensioen uitgesteld 3,6 351,7 7,9 3,7 0,2 17,3 7,3 lijfrente uitgesteld 5,0 166,4 7,6 9,3 2,9 82,1 89,2 direct ingaande lijfrente – – – – 0,1 8,4 10,2 levenslang bij overlijden – – – – – – – spaarverzekering 11,8 996,2 15,3 13,4 0,4 32,3 18,1 risicoverzekering 0,1 10,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,8 16,7 0,7 0,3 0,0 1,0 1,4 Januari 2005 Verzekeringen in geld 69,6 2.364,7 33,5 19,0 26,8 1.317,4 784,3 hypotheek 8,1 506,6 12,0 5,9 0,0 1,0 0,2 pensioen uitgesteld 1,5 261,6 3,9 5,5 0,9 45,4 26,1 lijfrente uitgesteld 4,8 117,9 3,5 3,3 8,9 330,6 239,4 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 11,3 744,8 468,2 levenslang bij overlijden 37,1 161,9 4,6 0,1 2,0 5,6 5,0 spaarverzekering 4,2 93,8 3,3 3,8 1,0 47,2 36,6 risicoverzekering 12,5 1.174,6 5,2 0,0 2,6 122,3 2,4 overige verzekeringen 1,4 48,3 1,0 0,4 0,2 20,5 6,4 Verzekeringen in beleggingen 31,5 1.510,7 51,4 30,5 2,8 115,3 96,0 hypotheek 9,3 725,1 20,1 13,0 0,1 11,5 3,8 pensioen uitgesteld 4,3 241,8 9,1 4,2 0,2 3,4 2,2 lijfrente uitgesteld 6,1 177,5 8,8 4,1 2,0 61,6 64,1 direct ingaande lijfrente 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 13,2 10,6 levenslang bij overlijden 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 spaarverzekering 10,8 328,7 12,0 8,7 0,4 25,2 14,7 risicoverzekering 0,2 13,6 0,2 0,1 0,0 0,0 0,0 overige verzekeringen 0,9 23,9 1,2 0,4 0,0 0,4 0,6

Reageer op dit artikel