nieuws

Individuele levenproductie blijft half procentje achter

Archief

De verkoop van individuele levensverzekeringen heeft in de eerste helft van dit jaar een half procent minder premieomzet opgeleverd dan in de eerste zes maanden van 2003. Het zijn de belangrijke lijfrenteverzekeringen, zowel uitgestelde als direct ingaande, die het hebben laten afweten.

In totaal vloeide e 3.623 mln nieuw geld in de kassen van de levensverzekeraars, afkomstig van individuele contracten. Het aantal polissen daalde andermaal, dit keer met meer dan 4%. Ten opzichte van de eerste helft van 2000 is het aantal verkochte polissen met eenderde gedaald. Het gemiddeld premiebedrag per polis bedraagt dit jaar e 6.405, tegen bijvoorbeeld e 4.482 vier jaar geleden.
Een opmerkelijke beweging in de 2004-cijfers is de groei van het aandeel van de beleggingsverzekering. Dat aandeel nam sinds de eeuwwisseling gestaag af van 46% tot 22% in de eerste helft van 2003. Dit jaar is het aandeel echter toegenomen tot 25%, vooral door de ontwikkelingen in de slotmaand juni, toen bijna eenderde van de premies unit-linked was.
Lijfrente uitgesteld
Volgens de door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (Verbond van Verzekeraars) verzamelde cijfers – tot en met 2003 gebeurde dit door het Centraal Bureau voor de Statistiek – is de productie van uitgestelde lijfrenteverzekeringen in het eerste halfjaar met 4% gedaald. Het aantal polissen nam zelfs met ruim 12% af ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder.
De 2004-productie is echter wel 5% hoger dan in 2002, toen de beperkingen van de fiscale aftrekbaarheid van lijfrentepremies zichtbaar werden. Die maatregelen gingen in 2001 in, maar die cijfers zijn zwaar beïnvloed door de trage administratieve verwerking van posten uit december 2000. Ten opzichte van het topjaar 2000 is bij de uitgestelde lijfrenteverzekeringen sprake van een omzetdaling van 31%. Het aantal polissen is in de periode 2000-2004 zelfs met bijna 70% gedaald.
De gemiddelde premiestorting op een lijfrentepolis bedraagt dit jaar e 13.860. Vier jaar eerder was dat nog niet de helft van dit bedrag.
Direct ingaand
Aan het einde van de looptijd van een uitgestelde lijfrentepolis wordt het opgebouwde kapitaal vaak aangewend voor aankoop van een direct-ingaande lijfrente. Door de lage rentestand wordt echter nog regelmatig uitgeweken naar verder uitstel van de lijfrente of zelfs afkoop. De omzet uit direct-ingaande lijfrenten blijft daarom wat achter bij de eerdere verwachtingen. In de eerste helft van dit jaar is de premieomzet bijna een procent lager dan vorig jaar. Het recordjaar is hier 2001.
Het aantal polissen dat wordt gesloten, neemt hier wel toe: met 8% ten opzichte van de eerste helft van 2003. De voorkeur van polishouders gaat hier duidelijk uit naar gegarandeerde lijfrente-uitkeringen: nog geen 5% van de direct-ingaande lijfrenten is beleggingsgerelateerd. Halfjaarproductie individuele levensverzekeringen polissen premie aandeel beleggingsverzekering 2000 845.600 3.790 46% 2001 750.600 4.001 37% 2002 667.200 3.362 33% 2003 591.900 3.643 22% 2004 565.600 3.623 25% Halfjaarproductie uitgestelde lijfrenteverzekeringen polissen premie 2000 231.100 1.464 2001 182.100 1.291 2002 137.900 958 2003 83.100 1.050 2004 72.800 1.009 Halfjaarproductie direct ingaande lijfrenten polissen premie 2000 28.000 1.206 2001 34.500 1.687 2002 33.500 1.478 2003 35.800 1.626 2004 38.600 1.617 (Premies x e 1.000)

Reageer op dit artikel