nieuws

Individuele levenmarkt levert in 2007 bijna miljard productie in

Archief

De afzet van beleggingsverzekeringen heeft vorig jaar onmiskenbaar te lijden gehad onder de massale aandacht voor hoge kosten en tegenvallende opbrengsten. Nieuwe unitlinkedverzekeringen brachten ruim _ 700 mln minder in het laatje. Daarmee is deze categorie goed voor driekwart van de productiedaling in de individuele levenmarkt, die _ 949 mln inlevert ten opzichte van 2006.

De verkoop van individuele levensverzekeringen heeft vorig jaar _ 7,2 (8,1) mld aan nieuwe premie-inkomsten opgeleverd. Het is voor het eerst in jaren dat de levenproductie is gedaald. De afname van 12% gaat gepaard met een teruggang van ruim 8% in het aantal nieuwe polissen. Die daling is gezien het beeld van de afgelopen jaren vrij normaal. De gemiddelde premiestorting per nieuwe polis is – eveneens voor het eerst in jaren – gedaald en bedraagt nu _ 6.585 (6.835).
Zowel de periodieke premies als de koopsompremies hebben vorig jaar de lift omhoog verruild voor de roltrap naar beneden. De daling is met 20% het sterkst bij de polissen tegen periodieke premiebetaling. In dat deel van de markt is overigens 46% van de premies afkomstig van eenmalige stortingen.
De markt voor koopsommen krimpt met ruim 9% tot _ 5,68 (6,26) mld. Nieuwe individuele verzekeringen aantal totaal periodieke koopsom- polissen premie premies premies 2003 1.180.000 6.442 1.597 4.845 2004 1.098.000 6.773 1.516 5.256 2005 1.268.000 7.535 1.623 5.911 2006 1.187.000 8.113 1.860 6.252 2007 1.088.000 7.164 1.481 5.683 (Premie in _ mln.)
Beleggingspolissen
De omzet uit nieuwe unit-linkedverzekeringen is in 2007 uiteindelijk 31% lager uitgekomen dan in het voorgaande jaar. Met nog geen _ 1,4 mld is de productie van beleggingspolissen de laagste sinds 1996, (_ 796 mln). In dat jaar was het aandeel van de beleggingsverzekering in de totale productie zelf hoger: 20,5% tegen 19,3% vorig jaar.
Na een korte opleving in 2006 is het belang van unit-linkedpolissen – al dan niet onder invloed van de veelbesproken woekerpolisaffaire – dus verder gedaald. Deze dalende trend heeft zich feitelijk al na het topjaar 2000 ingezet, toen nog meer dan de helft van alle nieuwe levenpolissen een beleggingsverzekering was.
Bij de verzekeringen tegen periodieke premies, waar de meeste beleggingspolissen onder vallen, daalt het aandeel unit-linked tot 53% (66%). Nieuwe beleggingsverzekeringen aantal aandeel in premieomzet aandeel in polissen totale productie in _ mln totale productie 2000 832.200 52,2% 3.373 47,5% 2001 647.700 47,0% 2.452 35,5% 2002 529.600 42,2% 2.013 31,4% 2003 391.800 33,2% 1.617 25,1% 2004 360.900 32,9% 1.601 23,6% 2005 373.100 29,4% 1.649 21,9% 2006 389.600 32,8% 2.019 24,9% 2007 231.600 21,3% 1.318 18,4% (Premie in _ mln.)
Overlijdensrisico
In de categorie overlijdensrisicopolissen maakt de productie een spectaculaire sprong van _ 81,5 mln naar _ 117,1 mln. Die stijging van 44%, geheel bewerkstelligd in de tweede helft van het jaar, zou kunnen worden toegeschreven aan de prijzenslag die is losgebarsten in dit bescheiden deel van de markt. Het aantal nieuwe polissen lijkt dat echter niet direct te bevestigen: dat is met 'slechts' 15% toegenomen.
Die toename geeft weer aan dat vooral de koopsommen het goed hebben gedaan vorig jaar: de productie aan risicopolissen tegen koopsom is ruim verdubbeld tot _ 56,7 (26,5) mln. Daarmee is bijna de helft (48%) van alle nieuwe overlijdensrisicopolissen een koopsomverzekering, terwijl dat belang in 2006 nog maar 33% was.
Lijfrente
De inkomsten uit direct ingaande lijfrenteverzekeringen (DIL) zijn vrijwel ongevoelig gebleken voor de sterke omzetdaling in de markt, vooral omdat met DIL'len nauwelijks wordt belegd. De productie daalt met een relatief bescheiden 7,5% naar _ 3,23 (3,50) mld. Ook in 2006 nam de DIL-productie af.
Een verklaring voor de daling van de DIL-omzet is dat meer mensen kiezen voor een uitgestelde lijftenteverzekering om daarmee langer pensioenkapitaal op te kunnen bouwen. Een andere factor is dat (opnieuw) een uitgestelde lijfrente wordt gesloten in afwachting van een betere rentestand. Meer dan de helft van de premies die in DIL-polissen wordt gestoken, wordt in feite rondgepompt in de markt omdat deze afkomstig zijn uit expirerende lijfrentes.
De uitgestelde lijfrenten leveren 12% minder premie op in 2007 en zakt met _ 1,84 mld terug naar het niveau van 2005. Het aantal polissen daalt tot onder de 100.000, minder dan een kwart van de 440.800 uitgestelde lijfrenten die in recordjaar 2000 werden gesloten. Lijfrenteverzekeringen direct ingaand uitgesteld aantal polissen premie aantal polissen premie 2003 60.700 2.755 143.800 1.692 2004 69.200 2.997 128.800 1.808 2005 78.500 3.580 153.900 1.815 2006 85.200 3.496 122.500 2.093 2007 80.400 3.233 94.800 1.845 (Premie in _ mln.)
De uitgestelde pensioenpolissen laten een tegendraads beeld zien: daar is het aandeel van de beleggingsverzekeringen toegenomen van 36,5% naar 38,1%. Wel daalt de productie tot _ 502 (548) mln.
Het aantal hypotheekgebonden levenpolissen is vrijwel evenveel gedaald als de afzet van nieuwe hypotheken. Met 154.000 (179.000) nieuwe hypotheekpolissen bedraagt de afname 14%, terwijl er vorig jaar 15% minder hypotheken zijn verkocht. Daarmee was _ 592 (682) mln aan nieuwe premies gemoeid. De oorzaak van de teruggang ligt hier volledig in het deel beleggingsverzekeringen, dat met 20% is gekrompen tot _ 381 (481) mln.
De categorie spaarverzekeringen, waaronder ook levenslooppolissen worden meegerekend, is na een opleving vlak na de introductie van de levensloopregeling in 2006 in een duikvlucht beland: het aantal nieuwe verzekeringen gaat met meer dan 40% achteruit en de productie daalt ruim 31% tot _ 678 (988) mln.

Reageer op dit artikel