nieuws

Individuele levenbedrijf Aegon groeit met 20%

Archief

De werkmaatschappij Aegon Leven heeft vorig jaar een premiegroei geboekt van 17,6% tot bijna f 5,3 miljard, tegen 13,5% groei in 1998. Aegon schrijft de stijging toe aan successen van het individuele bedrijf en backservicekoopsommen in het collectieve segment.

Het concern Aegon – inclusief Spaarbeleg, Axent, LPU en NVG – maakte eerder bekend in ons land in levensverzekeringen met 15% te zijn gegroeid tot f 6.638 (5.787) mln. Uit het nu gepubliceerde jaarverslag van Aegon Leven blijkt dat die werkmaatschappij in Nederland goed is geweest voor f 5.214 (4.447) mln premie. Uit het buitenland – Portugal, Taiwan en de Nederlandse Antillen – haalde Aegon Leven nog eens f 57 (34) mln premie binnen.
Voor het derde achtereenvolgende jaar is het individuele bedrijf de motor achter de successen van Aegon Leven. De premie-omzet dikte met 19,7% aan tot f 1.899 mln. De beleggingsverzekeringen – zowel tegen periodieke als koopsombetaling – deden het met een groei van 36% uitstekend. Aegon is vooral content met de Levensloop Hypotheek: “Deze universal-life hypotheek was goed voor meer dan de helft van de hypotheekproductie”, aldus Aegon.
De traditionele polissen zorgden voor 1% meer premie. De omzetverhouding traditioneel versus unit-linked is inmiddels 40% tegen 60%.
Collectief
Na twee magere jaren zonder groei heeft het Aegon Zakelijke Markt Leven zijn premie-omzet met 14,5% weten te verhogen. Volgens Aegon houdt dat vooral verband met “de inkoop van backservice-verplichtingen uit loonsomindexaties binnen het collectieve segment”.
Anderzijds wijst de maatschappij ook op de eerste successen van ‘de knip’ in de business-unit. De afdelingen Pensioen & Advies (rechtstreekse pensioencontracten met middelgrote en grote bedrijven), BedrijfsPensioenen (pensioen- en lijfrentevoorzieningen voor ondernemingen en werknemers via het intermediair) en VermogensPerspectief (inkomenszekerheid en vermogensopbouw voor het hogere segment via het intermediair) zijn “succesvol opgestart”.
In totaal komt het collectieve bedrijf tot een brutopremie-inkomen van f 2.887 (2,521) mln. Verder boekt Aegon nog een gedeelte van de premies onder de noemer indirect bedrijf. Dit indirecte bedrijf, dat collectieve premies belegd voor risico van de polishouder, was goed voor f 485 (374) mln.
Resultaat
Als gevolg van kostenbesparingen heeft Aegon Leven vorig jaar de beheerskosten met ruim 15% weten terug te dringen; tegen een 10% daling het jaar daarvoor. De acquisitiekosten stegen daarentegen met 38,5% (23%), dankzij een groeiende productie en hogere afschrijvingen op acquisitiekosten uit voorgaande jaren. Het resultaat van de technische rekening verbeterde met 5,5% tot f 632 mln.
De nettowinst bedraagt inmiddels op jaarbasis meer dan één miljard gulden: f 1.020 (954) mln. Aan moedervennootschap Aegon Nederland is een dividend van f 1.550 mln uitgekeerd; in 1998 lag dat bedrag nog iets hoger op f 1,7 mld. Ondanks die dividenduitkering is het eigen vermogen van Aegon Leven met f 2.087 mln verder opgehoogd tot bijna f 10,3 mld.

Reageer op dit artikel