nieuws

Individuele anw- variant De Goudse

Archief

Na het collectieve Nabestaanden Basispensioen heeft De Goudse nu ook een individueel anw-produkt ontwikkeld. De Anw Privé Polis voorziet in een lineair dalende kapitaalverzekering óf in een eerst gelijkblijvende en later lineair dalende verzekering.

De tweede optie is bedoeld voor gezinnen met kinderen onder de achttien jaar. Het verzekerde kapitaal blijft in eerste instantie gelijk. Zodra er geen kinderen meer onder de 18 zijn, daalt de verzekering lineair. Met het kapitaal kan een periodieke uitkering worden gekocht, ter compensatie van het anw-gat.
De Anw Privé Polis kan op twee levens worden gesloten. Meeverzekerd kan worden premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid én een uitkering van f 10.000 of f 25.000 bij het in leven zijn van de verzekerde(n) op de einddatum. Gedurende de laatste vijf jaar van de looptijd is geen premie meer verschuldigd.

Reageer op dit artikel