nieuws

Individuele ANW-produkten Erasmus en Stad Rotterdam

Archief

In tegenstelling tot de meeste maatschappijen, hebben Erasmus Leven en Stad Rotterdam voor het intermediair geen collectieve maar alleen individuele ANW-produkten in de aanbieding. Bij Erasmus kan de risicoverzekering gecombineerd worden met de Risico Bonus-verzekering. De ANW-Hiaat Verzekering van Stad Rotterdam voorziet in twee varianten op de risicoverzekering.

De individuele oplossing voor het ANW-gat van Erasmus bestaat uit een vijfjarige, gelijkblijvende risicoverzekering. Om de vijf jaar kan de verzekerde de polis verlengen en het verzekerde bedrag verhogen, zonder opnieuw medische waarborgen te hoeven verstrekken. De premie is afhankelijk van de leeftijd en het verzekerd kapitaal.
Deze premie kan aantrekkelijker worden door te kiezen voor de combinatie met de in 1992 al door Erasmus geïntroduceerde Risico Bonus-verzekering. Als de verzekerde zich (op eigen kosten) om de drie jaar laat onderzoeken door een huis- of bedrijfsarts, verhoogt Erasmus – ongeacht de uitslag – de uitkering bij overlijden met 20%. De bonus van 20% is niet het enige voordeel. Op deze manier kan ook het eigenlijk verzekerd kapitaal worden verlaagd en dus een gunstiger premie worden bewerkstelligd.
De afsluitprovisie voor het intermediair is in de eerste twee jaar 28% van de jaarpremie. In de drie jaar daarna is de provisie 5%. Bij verlenging van de verzekering volgt eenzelfde scenario.
Stad Rotterdam
De ANW-Hiaat Verzekering van Stad Rotterdam kent twee varianten. De eerste is een éénjarige risicoverzekering. De premie wordt jaarlijks vastgesteld aan de hand van het verzekerd kapitaal en de leeftijd. Het verzekerd kapitaal wordt jaarlijks aangepast aan de grootte van het ANW-hiaat en dus is deze verzekering vooral geschikt voor mensen wier ANW-uitkering in de tijd kan veranderen.
De tweede variant is een (annuïtair) dalende risicoverzekering met gelijkblijvende premie, bedoeld voor nabestaanden met een gelijkblijvende ANW-uitkering.
Voor de éénjarige verzekering geeft Stad Rotterdam een jaarlijkse afsluitprovisie af van 18,5%. Bij de dalende verzekering kan het intermediair kiezen uit twee opties: of 85% in de eerste twee jaar en daarna 5%, of 85% in de eerste twee jaar, 40% in jaar drie en 2% in de jaren daarna.
De polishouder kan het verzekerde kapitaal bij beide verzekeringen om de drie jaar (maximaal 15%) verhogen, zonder medische waarborgen te overleggen. Bij de risicoverzekeringen van Stad Rotterdam is een verkeersongevallendekking inbegrepen: een extra uitkering van 10% van het verzekerd kapitaal als het overlijden een gevolg is van een verkeersongeval.
Zowel Erasmus als Stad Rotterdam heeft inmiddels berekeningssoftware over de ANW-produkten naar het intermediair gestuurd.

Reageer op dit artikel