nieuws

Individualis-verzekerden kunnen beter nog even blijven

Archief

De Stichting Ombudsman gaat verzekerden van Individualis niet adviseren de premiebetaling stop te zetten. Dit is besloten in overleg met de Verzekeringskamer.

Het tv-programma Kassa heeft onlangs aandacht besteed aan natura-uitvaartverzekeraar Individualis. Aanleiding was dat vele verzekerden hun verzekeraar niet kunnen vinden. In de uitzending heeft Kassa de Individualis-verzekerden opgeroepen zich te melden bij de Stichting Ombudsman, een instituut van de omroepen. Contijn van Marle, jurist bij de Stichting Ombudsman, overwoog de verzekerden te adviseren om de (automatische) premiebetaling stop te zetten (zie AM 8, pag. 7). “Na overleg met ons is hij daar van teruggekomen”, zegt Kees Verhagen, woordvoerder van de Verzekeringskamer. Alhoewel Individualis een ‘zinkend schip’ is, is het op dit moment niet in belang van de verzekerden om de polis op te zeggen. De Verzekeringskamer bereidt namelijk een overname voor van de Individualis-portefeuille. De overname zou rond de jaarwisseling plaatsvinden.

Reageer op dit artikel