nieuws

Individualis ‘vergeet’ premienota’s Individualis-verzekerden die geen premienota’s meer ontvangen doen

Archief

er goed aan dit bij de Verzekeringskamer te melden.

De Verzekeringskamer bereidt een overname voor van de portefeuille van natura-uitvaartverzekeraar Individualis. De verzekeraar – die ook handelde onder de namen PH Verzekeringen en Phoenix – mag volgens de wettelijke regels niet meer verzekeren. Met het oog op de overname is het niet in het belang van verzekerden om de polis op te zeggen. Een aantal verzekerden ontvangt echter sinds kort geen premienota’s meer. Met de overname in zicht ziet eigenaar R.H. van Meegeren waarschijnlijk geen heil meer in premie-ontvangsten. Wie geen premienota meer ontvangt, doet er goed aan dit – gedocumenteerd – schriftelijk mee te delen aan de Verzekeringskamer. Aan deze toezending kunnen uiteraard geen rechten worden ontleend. (zie ook AM 8, pag. 7 en AM 9, pag. 42.)

Reageer op dit artikel