nieuws

Independer wil digitale gids zijn

Archief

Independer biedt op Internet de mogelijkheid om vergelijkingen te maken tussen allerlei financiële producten. Onafhankelijkheid en objectieve informatie staan daarbij hoog in het vaandel, zo beweert Independer die kosteloos haar diensten aanbiedt. Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen onderzoeken of Independer inderdaad een baken is in een ondoorzichtige markt.

door Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen
Eén van de medewerkers van Independer zegt het zelf: “het idee is zo simpel dat het verbazingwekkend is dat het nog niet bestaat”. Independer biedt de consument op de website de mogelijkheid vergelijkingen te maken van producten van financiële dienstverleners in Nederland. Daarnaast is er ook algemene informatie over financiële producten te verkrijgen.
In het vorige artikel bespraken we Diagnose en luidde de conclusie dat je kon wachten op de site die wél kosteloos namen van aanbieders bij het resultaat van vergelijkingen noemt. En toen was er Independer: complete informatie, helemaal gratis.
Zowel Diagnose als Independer verwijst naar financiële instellingen. Direct afsluiten van een polis is niet mogelijk. Maar, als u nu toch aan het wachten bent, wacht nog maar even langer, want dit wordt de volgende stap: de vergelijker als tussenpersoon.
Onafhankelijk
In de rubriek ‘Wie is Independer’ wordt duidelijk vermeld dat Independer zich door geen enkele financiële instelling in haar beleid of informatievoorziening laat beïnvloeden.
Ook de privacy lijkt gewaarborgd. Independer geeft alleen de gegevens door aan de instelling als de bezoeker daar om vraagt, bijvoorbeeld bij een offerte-aanvraag.
De informatie belooft actueel te zijn dankzij een dagelijkse verversing, en de adviezen worden naar beste weten gegegeven. De aansprakelijkheid ervoor neemt Independer niet op haar schouders. Het klinkt allemaal goed en logisch. Hoe gaat het in de praktijk?
De site is in twee delen gedeeld. Het eerste deel bevat algemene informatie als ‘Wie is Independer’, ‘Sitemap’, ‘Encyclopedie’, ‘Nieuws’, ‘Mail ons’ en de ‘Persoonlijke Map’. Op dit laatste item komen we nog terug.
Het volgende deel is ‘Kies de beste’. We kunnen ons informeren over: ‘Hypotheek’, ‘Beleggingsfonds’, ‘Spaarrekening’, ‘Lening’, ‘WAO-verzekering’ en ‘Ziektekosten’. Het aanbod wordt nog uitgebreid, lezen we. Voor dit artikel beperken we ons tot de aangeboden verzekeringsproducten.
Snel ter zake
Opvallend is dat de site over het WAO-gat direct tot zaken komt. Geen lange inleidingen over het nut van de verzekering en de risico’s van het ‘gapende gat’. We doorlopen een paar stappen, die zoals vermeld ongeveer drie minuten zullen kosten.
Allereerst ‘Algemeen’: Hier mogen we geboortedatum en bruto-jaarinkomen invullen. De volgende pagina die we oproepen met behulp van de Verder-toets, is ‘Advies’. Hier wordt uitleg gegeven over de persoonlijke situatie gebaseerd op de huidige wetgeving. In tekst en grafiek zien we de gevolgen van het WAO-gat weergegeven. Heel duidelijk .
Onderaan treffen we een premie aan voor de verzekering. Van welke aanbieder dat afkomstig is, wordt niet duidelijk. We komen in de rubriek ‘Criteria’ waar we een aantal uitgangspunten met betrekking tot de verzekering aangeven. Vervolgens verschijnen op de pagina ‘Kies de Beste’ een aantal aanbieders met hun product dat van toepassing is op de ingevulde situatie.
Via een I-icoon voor elke aanbieder kunnen we meer details lezen en het verzoek om informatie verzenden. Independer heeft de aanbieder verzocht om dit binnen vijf dagen te doen.
Ziektekostenverzekering.
Dit onderdeel op de site kent twee rubrieken: ‘Criteria’ en ‘Kies de Beste’. Allereerst moeten we enkele gegevens invullen als postcode, geboortedatum, mee te verzekeren kinderen en partner. Daarna moeten we de wensen voor de dekking van de verzekering in sterren waarderen.
Dit leidt tot ‘Kies de Beste’ met een overzicht van vijf ziektekostenverzekeringen, die aansluiten bij de aangegeven criteria. Tevens de vijf goedkoopste ziektekostenverzekeringen die van toepassing zijn (de allergoedkoopste kent een hoger eigen risico dan gewenst) en een vergelijking met een ziekenfondsverzekering. Per verzekering kunnen we aangeven dat we extra informatie willen ontvangen.
De ‘Persoonlijke map’ geeft de mogelijkheid om ons kenbaar te maken. We moeten een gebruikersnaam (e-mailadres) en wachtwoord aangeven, en vervolgens de NAW-gegevens.
Bij een volgend bezoek aan de site kunnen we dit gebruiken bij een informatie-verzoek. Slechts het aangeven van gebruikersnaam en wachtwoord is dan voldoende. Independer verzekert ons dat de persoonsgegevens alleen op ons verzoek aan derden gegeven worden.
Bakens
Het aanbod van financiële producten neemt met de dag toe. De ondoorzichtigheid in de markt groeit navenant. De lettertjes worden kleiner, de berekeningen ingewikkelder, de producten complexer. Dus is er een sterk groeiende behoefte aan onafhankelijke bakens en vuurtorens.
Independer maakt indruk, Independer claimt objectief en onafhankelijk te zijn, en weet zich gesteund door een lange adem, getuige de risicodragende investering van f 25 mln door buitenlandse investeerder Apax. Geen reclame, geen banners, wat een feest.
Vooralsnog beperken de inkomsten zich tot een vergoeding die Independer rekent voor iedere qualified lead die wordt doorgestuurd naar een financiële instelling. In de nabije toekomst kun je verwachten dat je bij Independer ook rechtstreeks verzekeringen kunt sluiten, met als gevolg provisie-inkomsten. En daarna? Financiële planning en het buitenland lijken logische vervolgen.
Wat ons niet helemaal duidelijk wordt, is of alle financiële instellingen mee doen. De grote vraag die blijft, is hoe straks wordt omgegaan met verleidelijke provisiestructuren.
Joost Steins Bisschop en Marenna van Reijsen zijn werkzaam bij SPC Group te ‘s-Hertogenbosch.
www.independer.nl
Plussen en Minnen
+ De navigatie. Bovenaan de invulpagina zien we waar we ons bevinden. Onderaan kunnen we steeds via een terug- en verder-toets bladeren. De navigatiestructuur met alle rubrieken is steeds op alle pagina’s aanwezig.
+ De inhoud is bondig en actueel. Geen gezemel.
+ De vergelijkingen zijn ook inhoudelijk en niet alleen op prijs gebaseerd.
+ De vormgeving is sober en consequent. (Opvallend: geen gezellige gezinnen of lieve Lita’s; alleen maar yupperige mannen).
+ De ‘Persoonlijke map’ maakt dat de persoonlijke gegevens maar één keer ingevuld hoeven te worden. Mooi is dat we de keuze hebben of Independer ons wel of niet zal herkennen bij een bezoek.
+ De sympathieke presentatie van de medewerkers.
– Op de laatste pagina’s waar informatie per aanbieder staat vermeld, past de pagina niet binnen het scherm. Om alles te lezen moeten we veel heen en weer scrollen.
– Als we helemaal teruggaan naar het eerste invulscherm, leidt dit tot verlies van de ingevoerde gegevens.
– Het zou mooi zijn als in de Persoonlijke Map ook een status te vinden zou zijn van de informatieverzoeken.

Reageer op dit artikel