nieuws

Independer sluit met minder bezoekers méér zorgpolissen

Archief

Vorig jaar vond er rondom de intrede van het nieuwe basisstelsel een waar gevecht om de ziektekostenconsument plaats. Dit jaar was die consument in veel mindere mate op zoek. Maar zijn bereidheid tot sluiten bleek, althans bij Independer, groter dan een jaar geleden.

Onder de financiële producten die het meest via internet worden verkocht, horen eenvoudige schadeverzekeringen en ziektekostenpolissen. Een voorbeeld ter bewijsvoering: bij Univé wordt al 35% van de nieuwe productie via internet gesloten. Ziektekostenpolissen dragen flink bij aan dat percentage.
Rond de jaarwisseling 2005/2006 varieerde het aantal overstappers in diverse onderzoeken tussen de 18% (Zorgverzekeraars Nederland) en 22% (MarketResponse) van het totaal aantal zorgverzekerden. Grofweg stapte dus één op de vijf verzekerden over, waarbij we zagen dat de markt sterk collectiviseerde. De algemene verwachting voor het seizoen 2006/2007 was dat het aantal overstappers aanzienlijk lager zou liggen (5% tot 10%).
Direct zaken doen
Eén van de partijen die zich de laatste jaren roert in de ziektekostenmarkt, is Independer. In de jongste afsluitperiode heeft Independer 74% minder bezoekers gekregen die op zoek waren naar een ziektekostenverzekering, ten opzichte van dezelfde periode in 2005/2006. Dit komt overeen met de algemene verwachting.
De bezoekers die kwamen, waren echter wel duidelijk serieuzer geïnteresseerd dan vorig jaar. Ze vroegen relatief veel meer offertes (+88%) aan. In totaal was het aantal aangevraagde offertes 42% van het aantal van vorig jaar. De aangevraagde offertes werden ruim twee keer zo vaak omgezet in een polis. Met 74% minder bezoekers sloot Independer uiteindelijk toch 50% meer nieuwe ziektepolissen af dan vorig jaar!
Bij de komst van het nieuwe basisstelsel waren mensen zich dus nog vooral aan het oriënteren, terwijl zij in het tweede jaar blijkbaar echt het net opgingen om direct zaken te doen. Partijen die meenden dat het dit jaar niet zo zou lonen om nieuwe verzekerden te werven, hebben dus de boot gemist.
Conversie
Veel traffic op de website (veel bezoekers) biedt nog geen garantie voor veel nieuwe polissen. De cijfers van Independer bewijzen dat het omgekeerde ook niet per definitie waar is.
De site van Independer wordt continu doorontwikkeld. Alle zoekcriteria van de miljoenen bezoekers worden geanalyseerd en vertaald naar productprofielen die ter beschikking worden gesteld aan verzekeraars. De speciale internetproducten die hiermee ontwikkeld zijn, sluiten qua dekking, kwaliteit en prijsstelling aan bij de klantbehoeften. Dat resulteert erin dat bezoekers in veel meer gevallen direct afsluiten, ook als ze alleen maar kwamen om zich te oriënteren. Klantvriendelijkheid, gebruiksgemak en echt online advies maken een verhoging van de conversie – het aantal bezoekers dat daadwerkelijk afsluit ten opzichte van het totaal aantal bezoekers – zeer goed mogelijk.
Tom Ederveen (Independer).

Reageer op dit artikel