nieuws

Independer: kosten van de KEW zijn hoger dan fiscaal voordeel

Archief

De kosten van de kapitaalverzekering eigen woning (KEW) zijn meestal hoger dan het fiscale voordeel, concludeert Independer naar aanleiding van een tweede onderzoek naar de KEW. “Alleen als er provisie terugvloeit in de verzekering is de polis in veel gevallen voordelig.” Net als bij het eerste onderzoek, anderhalf jaar geleden, wijst de vergelijkingssite mede naar de provisie voor de hypotheekadviseur. “Niet de consument, maar de tussenpersoon en/of aanbieder zelf profiteert het meest van een gesloten KEW.”

Independer schakelde MoneyView in voor het onderzoek, waarbij is uitgegaan van een man en vrouw van dertig jaar die een KEW sluiten met een looptijd van dertig jaar en een beschikbare premie van _ 2.400 per jaar. De netto-opbrengst daarvan is vergeleken met het zelf opbouwen van vermogen via een beleggingsrekening en een losse overlijdensrisicopolis in box 3. Voor beide varianten is uitgegaan van een brutofondsrendement van 8%; dat resulteert bij de box 3-variant in een nettorendement van 6,8%, ervan uitgaande dat de totale kosten (de total expense ratio) gemiddeld 1,2% bedragen.
Er zijn varianten met weinig (_ 1.750), gemiddeld (_ 19.698) en veel (_ 39.396) spaargeld bekeken.
Wanneer geen spaargeld wordt ingezet, leveren alleen Windex Actief van Winterthur (_ 7.456 meer) en de Opstap Hypotheekverzekering van Reaal (_ 2.382 meer) een hoger eindkapitaal op dan opbouwen van vermogen in eigen beheer (totaal _ 171.504). De laagste eindkapitalen leveren Het Ideale Spaarplan (Conservatrix) en het MultiLeven Plan van Erasmus. De laatste komt ruim _ 50.000 lager uit.
Bij 'voldoende' spaargeld zijn achttien producten minder rendabel dan bij eigen kapitaalopbouw; bij inzet van veel spaargeld slinkt dat aantal tot negen.
Retourprovisie
Wordt de provisie volledig ingezet voor kapitaalopbouw, dan leveren 15 van de 26 vergeleken producten een hoger netto-eindkapitaal op dan het box 3-alternatief. Gemiddeld is de opbouw zonder provisie _ 28.535 hoger dan mét provisie. Dat verschil is maximaal _ 39.414 (Winterthur).
De situatie waarbij een gemiddelde hoeveelheid spaargeld wordt ingezet, levert een vergelijkbaar beeld op. Is er veel spaargeld voorhanden, dan komen bij (gedeeltelijke) retourprovisie 21 producten gunstiger uit dan eigen vermogensopbouw in box 3.
Bij Reaal, Fortis ASR, AXA, Delta Lloyd, Allianz, Avéro Achmea, Legal & General en Erasmus kan de tussenpersoon de te ontvangen provisie volledig voor kapitaalopbouw inzetten. De andere verzekeraars bieden (nog) niet de mogelijkheid de provisie volledig in te bouwen in het product.
Geen verborgen kosten
Independer heeft alle aanbieders een verklaring ter ondertekening voorgelegd, waarmee wordt bevestigd dat er sprake is van juiste berekeningen, waarbij alle kosten in de berekening van de premie zijn verwerkt. Van de negentien vergeleken maatschappijen hebben alleen Cardif, Conservatrix, De Goudse, Erasmus, Leidsche Verzekeringen, Zwitserleven en Generali de verklaring getekend. Nationale-Nederlanden, Reaal en Winterthur hebben een eigen verklaring opgesteld.

Reageer op dit artikel