nieuws

Inbrekers komen graag voor tweede keer langs

Archief

In de eerste maanden na een woninginbraak bestaat een sterk verhoogde kans op herhaald slachtofferschap. Dit blijkt uit een onderzoek van E.R. Kleemans aan de Universiteit Twente.

Kleemans onderzocht voor zijn proefschrift aan het Internationaal Politie Instituut Twente alle woninginbraken die in de periode 1987 tot en met 1992 in de stad Enschede werden gepleegd. Hieruit kwam onder meer naar voren dat daders van inbraken (of kennissen van deze daders) in de eerste maanden na de inbraak vaak terugkeren bij de woning waar zij reeds eerder zijn langsgeweest. In de loop van de tijd neemt de kans op een tweede ‘bezoek’ weer af.
De meest aannemelijke verklaring voor dit verschijnsel is volgens de onderzoeker dat de daders tijdens de tweede keer goederen weghalen die ze de eerste keer niet mee konden nemen of die ze vergeten zijn. Ook is het mogelijk dat nu pas de transport- of de afzetproblemen voor de achtergebleven goederen zijn opgelost. Eveneens kunnen daders er na enige tijd vrijwel zeker van zijn dat reeds gestolen goederen inmiddels weer zijn vervangen en beschikken zij over veel meer kennis over de mogelijk aan te treffen goederen, over de risicofactoren en over de manier waarop ze de woning binnen moeten komen.
Uit het onderzoek komt ook naar voren dat er in de donkere maanden van het jaar relatief meer woninginbraken plaatsvinden dan in de rest van het jaar, dat er in het weekend relatief meer woninginbraken worden gepleegd dan in de rest van de week en dat relatief veel woninginbraken ’s avonds plaatsvinden (in mindere mate ’s nachts).
Het soort daders verschilt overigens per tijdstip van inbraak. In de avond blijkt er sprake te zijn van een relatieve oververtegenwoordiging van jonge daders en daders die samen met één of meer mededaders inbraken plegen, terwijl ’s nachts juist oudere daders actief zijn en daders die alleen op pad gaan.
Voor meer informatie over het onderzoek: tel. 053-489.39.17.

Reageer op dit artikel