nieuws

Inboedelwaardemeter 2007/2008

Archief

Het Verbond van Verzekeraars pleegt groot onderhoud aan de inboedelwaardemeter.

Normaal gesproken wordt de inboedelwaardemeter jaarlijks per 31 augustus geactualiseerd, maar voor dit jaar is besloten tot een grondige herijking. Op basis van een steekproef onder 750 huishoudens zullen zowel het model als de parameters opnieuw worden beoordeeld. Als alles volgens planning verloopt, zal het resultaat van de herziening per 1 november leiden tot een aangepaste inboedelwaardemeter, die dan via de website van het Verbond kan worden geraadpleegd. Tot die tijd zal de huidige meter op de site blijven staan als geldend geadviseerd hulpmiddel.

Reageer op dit artikel