nieuws

In TBF en TAF kan Franken ideeën kwijt

Archief

Ze timmeren in Maassluis lustig aan de weg, of beter gezegd aan de Nieuwe Waterweg: de op het intermediair gerichte assurantiebedrijven TBF en TAF, die allebei worden aangestuurd door algemeen directeur Sander Franken. Hij is de ‘F’ in beide namen en de ‘T’ staat voor Hein Teeuwen, een Leidse assurantiebemiddelaar die Franken helemaal aan het begin van zijn verzekeringscarrière ontmoette.

door Richard Vroom
Volmachtbedrijf TBF Assuradeuren trok in de afgelopen weken eerst de aandacht met de overname van de beursportefeuille van het Haagse Randstad Assurantie en vervolgens met de samenwerking met de OBP Groep in een nieuwe franchiseformule. TAF, dat drie jaar geleden op de markt kwam met een maandlastenverzekering en vorig jaar met een scherp geprijsde overlijdensrisicoverzekering, meldde kortgeleden de en-blocclausule in deze levenpolis te schrappen. Mede door deze ontwikkelingen zijn het hectische weken in drie kantoorpanden (Noordzee 10a t/m 10c) in Maassluis, met als inspiratiebron de permanente dynamiek van het scheepvaartverkeer naar en vanuit Rotterdam. Hier wordt de scepter gezwaaid door Sander Franken, zoon van een marine-officier.
Veel van zijn familieleden hebben een loopbaan in de krijgsmacht gevonden en ook de jonge Sander wilde die kant wel op. "Maar mijn vader gaf mij het advies om een algemene opleiding te volgen, zodat ik nog uit allerlei richtingen zou kunnen kiezen." Na een aantal jaren rechten gestudeerd te hebben in Leiden, zag Franken in dat een commerciële baan meer bij hem paste. "Een vriend van mijn vader, een inspecteur bij Aegon, probeerde mij warm te maken voor de verzekeringswereld."
 
De Wageningse Berg
Franken vervulde inmiddels zijn militaire dienstplicht en heeft in die periode bij een aantal maatschappijen gesolliciteerd. "Direct na het afzwaaien uit militaire dienst kon ik bij Amev terecht voor de interne inspecteursopleiding op De Wageningse Berg. Na de eerste maand van die opleiding ging je daar op een snuffelstage, dat wil zeggen: met een ervaren inspecteur mee op pad. En letterlijk het allereerste assurantiekantoor dat ik van binnen zag, was het kantoor van Teeuwen in Leiden, dat een zeer goede relatie met Amev onderhield."
Nadat Franken zijn opleiding had afgemaakt, ging hij voor Amev als schade-inspecteur in het district Leiden aan de slag."Toen ik daar ongeveer een jaar actief was, zei Hein Teeuwen tegen mij: 'Als je ooit iets voor jezelf wilt beginnen, dan moeten we maar eens een keer gaan praten'. Maar dat heb ik toen niet gedaan. Na een jaar als inspecteur te hebben gewerkt, stapte ik bij Amev naar een andere functie over. Ik werd accountmanager Ondernemingen en ging in een ander gebied werken: Den Haag, Westland en het Groene Hart."
Omdat er bij Amev op dat moment weinig doorgroeimogelijkheden in de buitendienst waren, besloot Franken te gaan solliciteren. Hij kon begin 1997 bij de Beijer Adviesgroep in Haarlem aan de slag als verkoopleider Schade. "Ik liep al gauw met allerlei ideeën rond, want ik wilde me echt ontplooien. Maar gevoelsmatig kreeg ik daarvoor weinig ruimte. Vergeet niet, dat Beijer vooral een pensioenadviesbureau was. Ik kon daar dus niet echt mijn ei kwijt. Begin 1998 heb ik daarom Hein Teeuwen gebeld, met de vraag of het aanbod van een jaar of vijf eerder nog gold. En dat werd bevestigd."
Zo werd Franken begin 1999, als eerste persoon van buiten de familie, mede-eigenaar en directeur bij Teeuwen Assurantiën. "Hein en ik vullen elkaar prima aan. Hij is als een oudere broer voor mij. Waar ik enorm onrustig ben, is hij heel rustig. Af en toe trek ik hem mee in de vaart der volkeren en af en toe remt hij mij af. Wij respecteren elkaars sterke en minder sterke kanten en proberen daar het maximale uit te halen."
 
Automobielbedrijven
"In 1999 wilde ik direct de ideeën uit de Amev- en de Beijer-tijd gaan uitvoeren, want Hein gaf mij daarin de vrije hand. Eén van de eerste plannen die ik had, was samenwerkingsverbanden met automobielbedrijven starten. De insteek was dat de autoverzekeringen van hun klanten heel vaak buiten hen omgingen. Daarmee was het risico groot, dat die garagebedrijven het eventuele schadeherstel zouden mislopen. Als zo'n dealer de verzekeringsleads naar ons zou doorspelen, zouden wij er alles aan doen om te bevorderen dat de betrokken klanten in geval van schadeherstel ook bij hun dealer terecht zouden kunnen."
In februari dat jaar zat Franken aan tafel bij de grootste Ford-dealer van dat moment, Wilton in Den Haag. "De directeur van Wilton vond dit idee prima, maar wilde zelf een assurantietak beginnen. Ik stelde voor om het dan samen te gaan doen, in de vorm van een aparte BV. Dit alles onder het motto: jullie zorgen voor de leads en wij voor de verzekeringstechnische kennis." Deze samenwerking kreeg vorm in het bedrijf Wilton Assurantiën, dat een voortvarende start doormaakte. "Binnen no time zaten daar vijf mensen te werken, dus blijkbaar was daar veel behoefte aan."
 
Basis voor TBF
Voor de financieringen werd zaken gedaan met onder meer DCP (Dealer CashPlan), dat later Arenda ging heten. De toenmalige directeur van Arenda, René Farla, vroeg Teeuwen en Franken of zij de administratie van de gehele assurantieportefeuille van Arenda wilden overnemen. "Er werd een beeld geschetst van financieringsmensen die verzekeringschades moesten regelen. Ze wilden die backoffice kwijt en de vraag was of wij bereid waren die te gaan verzorgen. Dat is toen de basis voor TBF geworden, want wij wilden zoiets niet gaan uitvoeren onder de vlag van Teeuwen, een oud familiebedrijf. Dus er werd een aparte onderneming opgericht."
Dit speelde zich allemaal af in het voorjaar van 2000. Franken: "Dat was wel een heel goed moment om met een bedrijf als TBF te beginnen. In die periode was het alom een administratieve chaos bij verzekeraars. Polissen kwamen vaak pas na drie maanden en als ze dan kwamen, waren ze vaak nog fout ook. Wij hebben in onze startfase duidelijk van die omstandigheden geprofiteerd."
 
Naar Maassluis
TBF werd gevestigd in een kantoorpand in Rijswijk, uit praktisch oogpunt naast DCP. "Maar toen DCP een half jaar later ging verhuizen naar Reeuwijk, hadden wij geen binding meer met Rijswijk. Mijn schoonvader, Hans de Jong, bezat in Maassluis een assurantiekantoor en groeide uit zijn jasje. In 2001 werden deze panden bij de Waterweg gebouwd. Hans zei tegen mij: 'Sander, als we nu eens samen zo'n kantoor in gebruik nemen. Dan neem ik de begane grond, want als assurantiekantoor moet ik inloop hebben, en dan pak jij de eerste en tweede verdieping'. Zo gezegd, zo gedaan. Maar al na een half jaar moest ik mijn schoonvader vragen om te gaan verkassen, omdat we inmiddels eigenlijk het hele pand nodig hadden."
De basisactiviteiten van TBF zijn sinds 2000 ongewijzigd. "Wij doen twee dingen. De ene activiteit is het overnemen van back- en midofficeactiviteiten van assurantiekantoren. Ik zeg altijd: een tussenpersoon rolt z'n dossierkast bij ons binnen, schakelt z'n telefoon door, en wij doen de rest. Die tussenpersoon kan zich vervolgens concentreren op waar hij goed in is: het adviseren van klanten. De andere activiteit is, dat wij aan tussenpersonen, op grond van onze volmachten, toegang bieden tot schadeverzekeringsproducten. Dat zijn soms verzekeringen die we in overleg met zo'n intermediair vormgeven, maar ook heel vaak standaardproducten."
 
Woonlasten
Naast TBF is drie jaar geleden zusterbedrijf TAF ontstaan. Ondanks vraag uit de markt naar een eigen woonlasten-aov, wilde Franken hier in het begin niet aan. "Ik vond dat een beetje een ver-van-mijn-bedshow. Maar omdat de behoefte daaraan zich telkens weer openbaarde, zijn we een 'rondje langs de velden' gaan maken. Uiteindelijk bleven er twee aanbieders over: Fundum en GE Financial Services, het huidige Genworth. Omdat Fundum toen al bezig was met de verkoop van de Nederlandse tak aan De Amersfoortse, bleef uiteindelijk alleen Genworth over."
Marktleider Cardif was niet blij met de nieuwe, scherp geprijsde concurrent. "Maar op directieniveau hebben wij inmiddels een professionele relatie met Cardif. Die contacten zijn goed en in sommige trajecten trekken we gezamenlijk op." Zo hebben Cardif en TAF afgelopen maand samen een brief naar de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) gestuurd naar aanleiding van een nieuwe beleidsregel van de KNB voor het overmaken van gelden in het kader van een onroerendgoedtransactie. Als afgeleide hiervan zou een notaris ook geen koopsom voor een lastenbeschermer meer mogen overmaken aan een verzekeraar. "Wij vinden dat ze lastenbeschermingsproducten zouden moeten uitzonderen van de beleidsregel. De regel werkt eerder verkeerd gedrag in de hand dan dat deze het voorkomt en daarom hebben wij een gezamenlijke brief gestuurd."
Als de betrokken notaris de nieuwe beleidsregel inderdaad volgt, raadt TAF het intermediair aan om de klant een eenmalige incassomachtiging te laten invullen. Franken ziet overigens ook bij tussenpersonen wel een verschuiving naar meer premiebetalende posten, omdat men mede uit een oogpunt van continuïteit kiest voor doorlopende provisie.
Daarnaast kent TAF sinds vorige zomer een eigen overlijdensrisicoverzekering, waarvan de Liechtensteinse verzekeraar Quantum de risicodrager is. Om in de vergelijkingsoverzichten een nog sterkere positie in te nemen, is afgelopen maand de en-blocclausule geschrapt. Franken verwacht op korte termijn met verdere tariefverbeteringen te kunnen komen. Als er een vraagteken bij 'Liechtenstein' wordt gezet, reageert Franken: "Quantum moet voldoen aan de scherpe Europese solvabiliteitseisen. Bovendien wijs ik op hun herverzekeraar Hannover Life Re, in omvang de vierde herverzekeraar ter wereld."
 
Eénloketfunctie
De tot dusver bij TBF aangesloten kantoren zijn vooral gevestigd in het westen van het land. "Zeg maar in de driehoek die getrokken kan worden tussen de Bollenstreek, Utrecht en de Zuid-Hollandse eilanden. TBF doet nu zaken met een kleine driehonderd tussenpersonen. Bij TAF gaat het om ruim tweeduizend tussenpersonen, maar dat gaat dan wel vaak via inkoopcombinaties, zoals bijvoorbeeld Sterck, Xtensive, De Hypotheekshop en Welke."
 
Medio 2007 heeft TBF een begin gemaakt met beursactiviteiten. "Iedere tussenpersoon komt elk jaar wel eens een bedrijf tegen met een zwaar of groot risico. Wij willen voor het intermediair graag de éénloketfunctie vervullen. De tussenpersoon moet alles bij ons kwijt kunnen."
Er bestaat verder ook nog een website TBFDirect.nl. "Dat is een portefeuille die wij hebben overgenomen, maar die is inmiddels geïncorporeerd in de overgenomen portefeuille van assurantiebedrijf Randstad. Als wij iets op internet gaan doen, willen wij de tussenpersonen helpen om hún portefeuilles via internet te bewerken. Consumenten moeten op meerdere manieren met hun adviseur kunnen schakelen. Soms is het nodig dat je als adviseur aan tafel gaat zitten, omdat de klant een ingewikkelde pensioenvraag heeft. Maar soms gaat het om een heel eenvoudige kwestie, bijvoorbeeld dat de klant alleen maar een verhoging op een inboedelverzekering wil doorgeven. Ja, dan moet dat natuurlijk via internet kunnen."
 
Bij TBF-groep staan nu circa tachtig medewerkers op de loonlijst. Het volume aan doorlopende provisie bedraagt inmiddels circa € 4 mln en er staan ongeveer 200.000 polissen in de boeken. Wie in het Handelsregister de kerngegevens van TBF opvraagt, zal zien dat in de jaren tot en met 2005 de kosten nog de baat vooruit gingen. In 2006 werd er winst gemaakt en die lijn is vorig jaar in opgaande richting voortgezet. Franken: "In 2007 hebben wij bij al onze bedrijven een mooie operationele winst geboekt en we hebben bij Graydon de op één na beste ranking."
beetje een ver-van-mijn-bedshow."
 
Sander Franken (40) is geboren en grotendeels getogen in Den Helder. Hij volgde een vwo-opleiding en na Assurantie B heeft hij ook het diploma Assurantie-A behaald, alsmede enkele branchediploma's Varia en dat van Gevolmachtigd Agent. Hij was van 2001 tot 2007 voorzitter van de Leidse Assurantie Club en ziet dat assurantieclubs zich steeds meer ontwikkelen tot businessclubs. Franken is graag met sporten bezig. Tegenwoordig is dat vooral hardlopen. Aan het beoefenen van de duiksport, een activiteit die hij van huis uit heeft meekregen, komt hij niet zo vaak meer toe.

Reageer op dit artikel