nieuws

In maart/april nog half miljoen mutaties bij zorgverzekeraars

Archief

De zorgverzekeraars hebben in de periode van 1 maart tot 1 mei nog meer dan een half miljoen mutaties voor hun kiezen gehad. Dit komt naar voren uit een rondgang van AM langs zorgverzekeraars, die verder onder meer als uitkomst oplevert dat de ranglijst ten opzichte van maart niet veranderd is: VGZ staat bovenaan, Achmea is in absolute aantallen de grootste winnaar en Agis heeft de meeste verzekerden zien vertrekken.

Op 1 mei is de aanmeldingstermijn voor de nieuwe zorgverzekering gesloten, nadat verzekerden tot uiterlijk 1 maart in de gelegenheid waren om hun lopende polissen op te zeggen. Volgens onderzoeksinstituut Vektis zijn ongeveer 2,7 miljoen zorgverzekerden tot 1 maart overgestapt naar een andere zorgverzekeraar, oftewel 18% van het totaal aantal verzekerden. Vektis verwacht dat dit percentage inclusief de periode maart-mei nog kan oplopen tot maximaal 19%.
Net als in maart (zie AM 8, pag. 15) maakte AM een rondgang langs de verzekeraars om te zien waar de overstappers naartoe zijn gegaan. Uit de informatie die de verzekeraars hebben aangeleverd, kan worden opgemaakt dat in de maanden maart en april meer dan een half miljoen mutaties zijn verwerkt.
VGZ en Univé
In vergelijking met de stand van maart kreeg de VGZ-groep er netto nog eens 73.000 verzekerden bij en heeft daarmee afgerond 3,5 miljoen verzekerden in de boeken staan. VGZ neemt er hiervan ruim 2,3 miljoen voor zijn rekening en IZA 721.000. Het label Trias is goed voor 376.000 verzekerden en bij De Goudse staat de teller op 43.000.
Fusiepartner Univé heeft op 1 mei 754.000 zorgverzekerden en komt samen met VGZ op ruim 4,2 miljoen verzekerden uit.
Achmea
Bij Achmea hebben zich volgens een woordvoerster de laatste twee maanden nog tienduizenden verzekerden aangemeld. Het concern heeft momenteel ruim 3,4 miljoen zorgklanten, wat neerkomt op een netto groei van 500.000 verzekerden.
CZ
Hoewel het totaal aantal verzekerden bij CZ ten opzichte van maart stabiel is gebleven met 2,1 miljoen, zijn er nog de nodige mutaties geweest. De verzekeraar had een instroom van 392.000 (maart: 300.000) en een uitstroom van 339.000 (maart: 200.000) verzekerden. “De vorige cijfers hadden betrekking op de verwerkte stand op 28 februari. De uiterste opzeggingsdatum van 1 maart hebben wij, net als de meeste andere zorgverzekeraars, coulancehalve opgerekt tot 3 maart. Juist in die laatste dagen zijn nog veel aanmeldingen en opzeggingen binnengekomen”, legt een woordvoerder uit.
Agis
Agis heeft de pijn van het verzekerdenverlies nog iets kunnen verzachten: ten opzichte van maart zijn er 20.000 verzekerden minder vertrokken. Per saldo is Agis 410.000 verzekerden kwijtgeraakt (instroom 70.000 en uitstroom 480.000), waaronder 130.000 verzekerden van het administratiecontract voor de politiebonden dat naar CZ is gegaan. Agis heeft nu 1,2 miljoen verzekerden.
De Friesland
De Friesland Zorgverzekeraar maakte naar eigen zeggen de grootste groei in zijn geschiedenis door. De verzekeraar kreeg er meer dan 100.000 verzekerden bij en is daarmee de grens van 500.000 verzekerden gepasseerd. De groei deed zich niet alleen voor in Friesland, maar in alle noordelijke provincies. Volgens bestuursvoorzitter Hans Feenstra heeft De Friesland optimaal geprofiteerd van de beweging in de collectieve markt.
ONVZ
Voor ONVZ staat de teller op 451.000 verzekerden. Commercieel directeur Frans van Rijn is verrast over de mutatiestroom die zich in de laatste twee weken van februari heeft voorgedaan. “Ten opzichte van maart zijn we netto gegroeid met duizend verzekerden, maar de in- en uitstroom waren fors hoger. De grootste stijging deed zich voor bij het ONVZ-label, dat is gegroeid van 53% naar 69% van het totale bestand”, aldus Van Rijn. De uiteindelijke instroom bij ONVZ en de labels Aegon, Nationale-Nederlanden en Allianz was 186.000 (maart: 144.000) en de uitstroom bedroeg 116.000 (maart: 75.000) verzekerden.
Zorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid komt uit op 375.000 verzekerden, 5.000 lager dan de stand in maart. “Het gaat hier om verzekerden die zich ingeschreven hadden, maar niet op tijd uitgeschreven zijn bij hun ‘oude’ verzekeraar. Deze verzekerden waren bij de vorige telling wel meegenomen, maar zijn nu weer uitgeschreven”, licht Zorg en Zekerheid toe.
DSW
Bij DSW zijn er sinds 1 maart per saldo 3.000 verzekerden bijgekomen. De uiteindelijke instroom was 98.700 en de uitstroom 25.500. De portefeuille van DSW is met 28% procentueel het sterkst gegroeid en telt nu 330.000 verzekerden.
Azivo
Waren de in- en uitstroom bij Azivo (fusiepartner van DSW) vorige keer nog gelijk aan elkaar, nu is de verzekeraar duizend verzekerden meer kwijtgeraakt dan erbij zijn gekomen. Daarmee komt de totaalstand op 147.500 verzekerden. Opvallend is het percentage collectief verzekerden bij Azivo. Dat bedraagt namelijk 7%, terwijl volgens onderzoeksinstituut Vektis landelijk gezien 44% collectief verzekerd is. Volgens Azivo heeft het afwijkende percentage te maken met het feit dat er geen korting is gegeven op de basisverzekering.
Fortis en Salland
Het verzekeringsconcern Fortis had “geen aanvullingen op eerdere berichtgeving over het aantal zorgverzekerden”. Ook het verzekerdenaantal bij Salland is niet gewijzigd ten opzichte van maart.
Delta Lloyd, OZ en Menzis
Niet iedereen was bereid de cijfers te noemen: de Delta Lloyd Groep (Delta Lloyd en Ohra) meldde dat ze “uit strategische concurrentieoverwegingen hebben besloten geen informatie meer over aantallen zorgverzekerden te geven” en ook OZ wilde geen informatie verstrekken. Menzis liet weten in de tweede helft van mei de jaarcijfers te presenteren, inclusief de verzekerdenaantallen. Verzekeraar Aantal zorgverzekerden (mutatie) VGZ-IZA-Trias-De Goudse 3,5 mln (+193.000) Achmea 3,4 mln (+500.000) CZ 2,1 mln (+54.000) Menzis 2,0 mln * (+3.000) Agis 1,2 mln (-410.000) Univé 754.000 (-81.000) Delta Lloyd / Ohra 740.000 * (-60.000) OZ 530.000 * (-60.000) De Friesland 501.000 (+102.000) ONVZ 451.000 (+70.000) Zorg en zekerheid 375.000 (-55.000) DSW 330.000 (+73.000) Fortis 160.000 (-30.000) Azivo 147.500 (-1.000) Salland 90.000 (gelijk) * Stand van 1 maart
een gouden sticker voor de 500.000e verzekerde op het scorebord

Reageer op dit artikel