nieuws

In basisstelsel ziektekosten geen vrijwillige AWBZ meer

Archief

Bij de invoering van de basisverzekering voor ziektekosten gaat minister Hoogervorst de vrijwillige AWBZ-verzekering opheffen.

De vrijwillige AWBZ-verzekering werd in 2001 ingesteld voor ‘niet-actieve’ particulier verzekerden (vrijwel uitsluitend bejaarden) die in het buitenland wonen. Niet actieve ziekenfondsverzekerden in het buitenland hadden, op grond van diverse sociale verdragen, in de verdragslanden wel recht op de AWBZ-dekking.
In een brief aan de Tweede Kamer heeft Hoogervorst laten weten dat hij van deze vrijwillige verzekering af wil. De verzekering is volgens hem (vrijwel) overbodig als de basisverzekering wordt ingevoerd. “Bij de invoering van de Zorgverzekeringswet (basisstelsel) verdwijnt het onderscheid tussen ziekenfondsverzekering en particuliere ziektekostenverzekering. Alle verzekerden zijn dan op grond van een sociale verzekering verzekerd voor ziektekosten en vallen dus onder de sociale zekerheidsverdragen. De vrijwillige AWBZ-verzekering kan dan gemist worden. Ze zou uitsluitend nog van belang zijn voor mensen die zich vestigen in een niet-verdragsland. Met betrekking tot deze groep wil ik vasthouden aan het regeringsbeleid ‘dat de Nederlandse overheid niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de sociale ziektekostenverzekering van iemand die niet in Nederland woont en ook niet in een land waarmee Nederland geen gedragsrelatie heeft’.”
Bij verdragslanden gaat het (vrijwel uitsluitend) om landen in Europa en in het Middellandse-Zeegebied. Ouderen die in bijvoorbeeld de VS, Canada en Suriname wonen, hebben dus geen recht op AWBZ-dekkingen en kunnen zich daar straks ook niet meer voor verzekeren.
Minister Hoogervorst schreef de Tweede Kamer in verband met het verzoek van Kamerleden om de mogelijkheid van vrijwillige AWBZ-verzekering uit te breiden voor onder meer ziekenfondsverzekerden in niet-verdragslanden. “Gelet op de verwachting dat slechts een zeer gering aantal betrokkenen van de uitbreiding gebruik zal maken en gezien het feit dat de verzekering wordt opgeheven, acht ik het niet opportuun thans nog een wetgevingstraject op te starten voor uitbreiding.” Het kostenaspect speelt bij dit alles een grote rol. “De medische kosten zijn namelijk zeven keer zo hoog als de netto premie-opbrengsten.”

Reageer op dit artikel