nieuws

In 2007 vaker assurantiekantoor failliet

Archief

Rechtbanken hebben vorig jaar 55 assurantiekantoren failliet verklaard

De toename (van gemiddeld drie kantoren per maand naar zo’n vijf per maand) markeert een trendbreuk; het jaar 2006 had bijvoorbeeld nog een halvering van het aantal deconfitures laten zien. De totale schuld waarmee crediteuren zijn geconfronteerd, is in 2007 beperkt gebleven tot € 12,7 (16,8) mln; vier jaar geleden was die schuldenlast bijvoorbeeld nog € 51 mln. De faillissementen betekenden voor circa 550 mensen het verlies van hun arbeidsplaats. Het financieel meest omvangrijke bankroet betrof Gelink Geld & Advies (zie AM Signalen 10).

Reageer op dit artikel