nieuws

In 1982 al gewezen op online verzekeren

Archief

In 1982 al gewezen op online verzekeren

DAT IS PAS/ALWEER 25 JAAR GELEDEN
‘Verzekeringsbedrijven moeten zich voorbereiden op televisie-winkelen’. Zo luidde het opschrift boven een artikel in AssurantieMagazine van 11 november 1982. Dit was ruim tien jaar voordat er wereldwijd pas op kleine schaal aan het internet werd geproefd. Het artikel van 25 jaar geleden vond zijn oorsprong in de paneldiscussie van het roemruchte Rendez-Vous de Septembre.
Tijdens die jaarlijkse bijeenkomst van verzekeraars en assurantiemakelaars in het Franse Monte Carlo hadden diverse sprekers er op gewezen, dat “attent inspelen op de mogelijkheden die de telecommunicatie biedt in samenhang met computers een zaak van levensbelang is voor verzekeraars en het intermediair”. Het zou lang niet altijd zo worden dat verzekeringszaken volledig afgehandeld kunnen worden door enkel en alleen het gebruik van communicatieapparatuur, maar er zal steeds meer voorwerk worden gedaan tussen de consument en de (weliswaar onpersoonlijke, maar altijd parate) databestanden, was de onderstroom.
De Amerikaan Robert Reeves zei destijds: “Op dit moment is het in enkele streken van de Verenigde Staten al mogelijk om thuis voor de buis te gaan zitten en via de ‘kabel’ te kijken naar een ‘optocht’ van te koop staande huizen. Dit is natuurlijk heel wat gemakkelijker dan de hele stad per auto te doorkruisen om huisjes te kijken.”
Reeves had bij het begin van zijn inleiding de spreekwoordelijke knuppel in het hoenderhok gegooid: “Het verzekeringswezen lijkt veranderingen liever tegen te houden dan ze te verwelkomen”. Volgens hem zouden topmensen van verzekeraars worden gewogen naar de wijze waarop zij inspelen op de explosieve ontwikkeling in de telecommunicatie. “Het is een onverzekerbaar risico, waarbij het voortbestaan van de onderneming op het spel staat”, aldus Reeves.
Zurich moet krimpen
Verzekeraar Zurich, destijds nog met een trema op de letter u, kondigde in november 1982 aan dat het personeelsbestand van de Nederlandse vestiging (Den Haag) in twee jaar tijd zou moeten verminderen van 280 naar 188. Deze gefaseerde ingreep zou nodig zijn vanwege de premieoorlog in de autoverzekeringsmarkt, in samenhang met de voortschrijdende automatisering van de administratie bij maatschappij en intermediair. Zurich verkeerde in de dubbel ongelukkige omstandigheid dat het premie-inkomen voor meer dan 70% uit autoverzekeringen werd opgebracht, waarvan ruim tweederde uit collectiviteiten.
Uiteindelijk zijn de leven- en particuliere schadeverzekeringen in 2003 verkocht aan Reaal en is Zurich in ons land nog louter actief als bedrijvenverzekeraar.
BCA-pool
Deze maand is het ook 25 jaar geleden dat de BCA-pool ter wereld kwam. Op 1 november 1982 werd namelijk door acht Nederlandse verzekeraars dit samenwerkingverband opgericht voor het tekenen van aansprakelijkheidsverzekeringen voor bestuurders en commissarissen van rechtspersonen. Hoewel de deelnemers in het algemeen maatschappijpolissen zouden gaan afgeven, kwam de acceptatie, de tarifering en de schaderegeling geheel in handen te liggen van Bloemers & Co Assuradeuren, die als poolmanager zou gaan optreden. “Mede op grond van de vertrouwelijke gegevens die bij een aanvraag moeten worden overgelegd, is voor deze opzet gekozen”, luidde de motivering.

Reageer op dit artikel