nieuws

Ierse levensverzekeraar MGM betreedt Nederlandse markt met winstdelingspolis

Archief

De Ierse verzekeringsmaatschappij MGM International Assurance (MGM) introduceert in ons land de levensverzekering ‘With Profits Plan’. Met hulp van de Nederlandse vertegenwoordiger IFC (Roermond) moet het product via tussenpersonen worden verkocht.

Volgens Arnold Schulte van IFC (Innovative Financial Concepts) is het product ‘With Profits Plan’ in Groot-Brittannië erg populair: “MGM heeft daar 150.000 klanten”. In totaal zouden miljoenen Britten een dergelijke polis bezitten.
In ons land mikken MGM en IFC vooral op mensen met expirerende lijfrentekapitalen of overwaarde op hun woning en op directeuren-grootaandeelhouders. Het concept is volgens IFC “uniek en zijn tijd ver vooruit”.
Billijk aandeel
Het product, letterlijk ‘Plan Met Winstdeling’, is een levensverzekering tegen koopsombetaling. De overlijdensdekking is minimaal: 101% van de poliswaarde. De premie, minimaal _ 15.000 groot, wordt belegd in een beleggingsfonds (van Merrill Lynch) met aandelen, obligaties en vastgoed.
Elk kwartaal wordt de fondskoers verhoogd met een “periodiek winstaandeel”. In de zogenoemde ‘Polisgids’ is te lezen dat dit “een in de ogen van de raad van bestuur van MGM billijk aandeel van het rendement” is. Volgens Schulte leveren deze “bonussen” op dit moment op jaarbasis 3,25% rendement (netto) op. Eenmaal toegekende bonussen zijn gegarandeerd.
Egaliseren
“Als het rendement (na aftrek van 1,25% beheerskosten) boven 3,25% uitkomt, dan vlakt de verzekeraar die ‘overwinst’ af. Dat wordt gereserveerd voor de periodes waarin het nettorendement onder 3,25% blijft”, zo legt Schulte de werking verder uit. Doelstelling van deze “egalisatie” is een gelijkmatig rendement te realiseren.
Als gedurende de looptijd meer is gereserveerd dan nodig was om de jaarlijkse bonussen toe te kennen, volgt bij afkoop, tussentijdse opname of overlijden nog een eindbonus. “Voordeel is dat die eindbonus de gehele looptijd onbelast blijft”, zegt Schulte.
Tussenpersonen
IFC wil het product afzetten via het intermediair. Met drie opeenvolgende mailings zijn eind vorige maand 2.500 tussenpersonen benaderd. Volgens Schulte betreft dit leden van de NVA, NBVA, financiële planners en erkende hypotheekadviseurs.
Het MGM-product ‘With Profits Plan’ kent voor tussenpersonen een beloning van 3% afsluitprovisie. Die wordt in de eerste vijf jaar van de looptijd verrekend door fondseenheden te verkopen. “Maar de beginallocatie is 100% van de betaalde koopsompremie”, benadrukt Schulte.
Babyboomers
Aan de polis kunnen in vaste termijnen (per kwartaal, halfjaar of jaar) uitkeringen worden onttrokken. Er is keuze tot maximaal 5% (eerste vijf jaar) of 7,5% van de poliswaarde. “Als je vooraf belooft de eerste vijf jaar geen geld op te nemen, is de beginallocatie geen 100% maar 101%.” Op uitkeringen boven de gestelde maxima zegt MGM “een marktwaardecorrectie” toe te passen.
“Babyboomers omarmen dit product”, is de overtuiging van Schulte. “Vanwege de zekerheid (de eenheidsprijs van het fonds daalt niet), een gelijkmatig en goed rendement (door het afvlakprincipe) en het feit dat ze tussentijds kosteloos geld kunnen opnemen (5% tot 7,5% per jaar) tegen de actuele fondswaarde.”
IFC als ‘masterbroker’
Innovative Financial Concepts is een internationaal actieve onderneming van de Schot Thomas Forman. De Nederlandse activiteiten worden vanuit Roermond geleid door Arnold Schulte en Johan Emmers. De laatste onderhoudt de contacten met het intermediair.
IFC noemt zich “masterbroker” voor enkele buitenlandse partijen. “Met Banque Paribas-dochter UCB hebben we een beleggingshypotheek ontwikkeld”, zegt Schulte. Verder zegt IFC binnen afzienbare tijd ook een product van een Amerikaanse verzekeraar op de Nederlandse markt te gaan brengen. “Het betreft een garantieproduct van Mass Mutual.”

Reageer op dit artikel