nieuws

Idee voor communicatiesysteem niet met open armen ontvangen

Archief

Het bedrijf Intersurancenet, eigendom van Klaas Post junior, lanceert op Internet (www.assurantiecommunicatie.nl) een branchebreed systeem voor online communicatie in samenwerking met softwarehuis ICL Nederland. Marktpartijen in de branche zoals NBVA, NVA en NVGA reageren terughoudend.

Via het intersurancenet-systeem zouden alle aanbieders en afnemers in de branche online met elkaar kunnen communiceren, zonder dat assurantiesoftware nodig is. Onder afnemers wordt verstaan alle bedrijven en particulieren die verzekeringen, leningen en aanvullende diensten nodig hebben. Aanbieders zijn alle tussenpersonen, maatschappijen, gevolmachtigden, dienstverleners (risico-inspecteurs, keuringsartsen, taxateurs, notarissen, schade-experts en advocaten), declaranten (hulp- en salvage- en herstelbedrijven, zorginstellingen en -verleners) en andere dienstverlenende instanties. Na aanmelding kunnen afnemers en aanbieders van verzekeringen, leningen en aanverwante diensten, vanuit een eigen domein al hun zaken online regelen.
Maatschappijen en instanties kunnen hun ondernemingssystemen via de zogenaamde intersurancenet-brug aansluiten. Op het eigen domein kan elke afnemer of tussenpersoon algemene informatie raadplegen en gegevens bekijken en vergelijken, van elke soort verzekering en lening en van alle aanbieders. Het betreft productpresentaties, tarieven en voorwaarden en ook bedrijfsgegevens en bedrijfspresentaties.
Een afnemer of tussenpersoon kan bij alle aanbieders een offerte-aanvraag indienen en deze offertes vergelijken. Van de beste offerte kan hij een aanvraag maken. Nadat de verzekering of lening gesloten is, kan hij wijzigingen doorgeven, schade melden en zaken behandelen.
Ook de op traditionele wijze lopende verzekeringen, schades en leningen kunnen afnemers en tussenpersonen, na aansluiting op het systeem, beheren via Internet.
Minder personeel
Klaas Post junior die als directeur van Intersurancenet BV staat opgevoerd bij de Kamer van Koophandel combineert deze functie met die van directeur bij Végio Assuradeuren. Volgens Klaas Post senior, die als marketing-manager verbonden is aan Intersurancenet en het woord voert over het nieuwe communicatiesysteem, zal het initiatief – mits het op grote schaal geaccepteerd wordt – “de productiviteit in de branche sterk verhogen”. Verder stelt hij dat het zal leiden tot tariefsverlaging en mogelijk tot vermindering van het aantal assurantie-adviseurs, maar vooral tot vermindering van het aantal personeelsleden in de backoffice van assurantiekantoren. Ook bij maatschappijen zal er volgens hem minder personeel nodig zijn.
Gevolmachtigden
Volgens Post zullen de gevolmachtigden zeer wel varen bij dit assurantiebranchesysteem. De afnemers die een product van een maatschappij willen hebben, kunnen dat via hun tussenpersoon ook betrekken van een regionale gevolmachtigde. “Het is namelijk net zo gemakkelijk één van de gevolmachtigden van een maatschappij aan te clicken als ondertekenaar, als de maatschappij zelf”. Gebleken is volgens Post, “dat gevolmachtigden zaken vaak sneller afhandelen dan maatschappijen”. “Economisch is dat overigen geen slechte zaak voor de maatschappijen, omdat ondertekening door gevolmachtigden vaak minder kost dan wanneer ze dat zelf doen”, stelt Post.
Er zijn bij Intersurancenet nog geen aanmeldingen uit de branche binnengekomen. Post wil ook niet melden welke direct-writers al belangstelling hebben getoond. In een uitgebreid e-mailbericht over het initiatief wordt melding gemaakt van een uitgeverij, maar ook daar is nog geen duidelijkheid over.
Reacties
De reacties uit de branche zijn vooralsnog terughoudend. Alfred Guijt, voorzitter van de Commissie Economische Zaken van de NVGA (Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantieagenten) vindt het verspreide bericht “dermate uitgebreid en onoverzichtelijk dat als je iets wilt promoten dat in ieder geval niet op deze manier moet doen, maar kort en krachtig op één A4-tje”.
De NBVA stelt in een reactie: ” Dit soort initiatieven komen in grote mate op ons af. De tijd zal het leren of de adviseurs er gebruik van zullen maken”. Het is overigens wel reden voor de NBVA om de leden versneld “web-enabled te maken”.
Netwerkbedrijf ABZ uit Zeist zegt momenteel in gesprek te zijn met Intersurancenet om de mogelijkheden om een dergelijk initiatief te ondersteunen, te onderzoeken. “ABZ is namelijk gericht op het ontsluiten van informatie-, data- en kennis met behulp van internettechnologie. Een dergelijk initiatief zou daar mogelijk bij kunnen aansluiten.”
De NVA is stellig in haar reactie. Ruud van Bommel, secretaris van de recentelijk opgerichte ICT-commissie zegt: “Wij krijgen er een angstig gevoel bij. Uit de stukken die wij via een lid ontvangen hebben – het is niet aan ons gepresenteerd – blijkt nergens dat er ook maar enig overleg met een marktpartij is geweest. Ze gaan er te gemakkelijk vanuit dat iedereen gaat meelopen in hun straatje.”
‘Zaak Zwolle’
Klaas Post senior is begin jaren negentig betrokken geweest bij een verzekeringsfraudezaak. Klaas Post junior is wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken. Zijn vader is door de rechtbank in Zwolle veroordeeld voor valsheid in geschrifte en oplichting, meermalen gepleegd. Deze veroordeling is in Hoger Beroep en bij arrest van de Hoge Raad bekrachtigd. Als straf werd 240 uur dienstverlening opgelegd en werd Post senior voor drie jaar het recht ontzegd om het beroep van assurantietussenpersoon uit te oefenen. Die termijn is inmiddels verstreken.

Reageer op dit artikel