nieuws

Ichthus Hogeschool gaat op innovatieve toer

Archief

De Rotterdamse Ichthus Hogeschool start in mei met een Innovatiecentrum voor Financiële & Juridische Dienstverlening (FJD). Het centrum gaat voor de verzekeringsbranche andere (nieuwe) vormen van ondernemen onderzoeken.

De hogeschool gaat onder meer de volgende projectmogelijkheden aanbieden: het ontwikkelen en uitproberen van nieuwe marketingconcepten, het verbeteren van de kantoorautomatisering, onderzoek naar mogelijkheden van afschaffing van artikelen uit de Wabb, uitproberen van nieuwe communicatietechnieken en het toetsen van producten op commerciële haalbaarheid.
Het Innovatiecentrum zal door middel van sponsoring geld binnenhalen om onderzoek te verrichten. De vormen van sponsoring zijn onderverdeeld in categorieën. De eerste categorie bestaat uit maatschappijsponsoring. Dit betekent minimaal een bedrag van f 50.000 per jaar voor een periode van drie jaar. In deze categorie worden met elke sponsor individuele afspraken gemaakt over de mogelijkheden tot samenwerking. PLI = In de tweede categorie bedraagt het sponsorbedrag minimaal f 25.000 per jaar voor een periode van drie jaar. In categorie drie is dit f 10.000 en in categorie vier f 3.000 per jaar voor een periode van drie jaar.
Alle sponsors kunnen projecten aanmelden. De programma-manager van de opleiding ‘Insurance & Financial Planning’ heeft de bevoegdheid de projectaanvragen al dan niet te honoreren.
AllRisk Shop
Programma-manager Harry de Bruin omschrijft het Innovatiecentrum als een “papieren constructie”. Om een fysiek ontmoetingspunt te creëren wordt een daadwerkelijk draaiend assurantiekantoor met een eigen portefeuille geopend in het nieuwe gebouw. Dit kantoor zal onder andere dienen als proeftuin voor onderzoek.
Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht of dit kantoor met de naam AllRisk Shop, verzekeringen kan aanbieden aan de complete studentenbevolking van de Ichthus Hogeschool. Gesprekken met maatschappijen hierover zijn gaande.
Het assurantiekantoor zal geleid worden door Joop Kruys, die jarenlang in het assurantievak werkzaam is geweest.
Schrijver
Jan Schrijver, die binnenkort afscheid neemt als directeur van het NVA Huibers Instituut en voor zichzelf begint, treedt per 1 april voor één dag in de week in dienst bij de Ichthus Hogeschool.
Behalve het begeleiden van een aantal afstudeerprojecten, zal hij ook een periodiek gaan opzetten dat de werkzaamheden van het Innovatiecentrum belicht.

Reageer op dit artikel