nieuws

IBM legt de laatste hand aan virtuele marktplaats

Archief

IBM Insurance Solutions beschikt in haar onderzoekscentrum in Zürich over een prototype van een virtuele verzekeringsmarktplaats op Internet. Volgens IBM zijn er al maatschappijen die interesse hebben getoond voor gebruik van deze nieuwe toepassing op pan-Europees niveau. De invoering van de euro in combinatie met het toenemend Internet-gebruik maken de komst van een dergelijke toepassing vrij zeker.

De toepassing, door IBM ‘The virtual insurance marketplace’ genaamd, is in feite een doorontwikkelde variant op het bekende pemievergelijkingsprogramma Rolls. Het verschil met Rolls zit ‘m vooral in de online-aansluiting die verzekeraars op de ‘marktplaats’ hebben. Hierdoor kunnen zij zonodig dagelijks aanpassingen op het product en de prijs daarvan doorvoeren. Bovendien gebeurt de selectie van aanbieders op basis van diverse, door de consument opgegeven criteria en niet uitsluitend op basis van de prijs.
Aan de verzekeraarskant zorgt het in het systeem vastgelegde risicoprofiel voor een automatische selectie van ‘gewenste’ klanten. Afhankelijk van de door de klant ingevoerde gegevens wordt de verzekeraar in kwestie in het overzicht van aanbieders getoond of juist niet. Een klant met een ongewenst risico krijgt zodoende het product van de betreffende verzekeraar niet te zien.
IBM ziet diverse toepassingsmogelijkheden voor de virtuele marktplaats. Behalve marktbreed door direct-writers binnen de landsgrenzen of in Europa zou het volgens hem ook goed gebruikt kunnen worden door het intermediair. “Ik kan me voorstellen dat een bank die met diverse verzekeraars samenwerkt een eigen marktplaats inricht waar de klant op basis van eigen criteria een keus maakt uit het productaanbod”, aldus Simon Field, manager ‘E-Solutions’.
Voor de advisering van meer complexe verzekeringsproducten via Internet beschikt IBM eveneens over een nieuw systeem. Hierbij staat de adviseur via de PC direct in verbinding met de klant. Zodra de klant om advies vraagt, komt er een verbinding tot stand. Op het beeldscherm van de klant verschijnen bijvoorbeeld verklarende pensioenberekeningen van de adviseur, terwijl de adviseur op zijn beurt inzage krijgt in diverse financiële gegevens van de klant.
Datamining
Steeds meer verzekeringsmaatschappijen realiseren zich dat de in hun bezit zijnde informatie over klanten veel geld waard is, tenminste, zodra deze informatie ook daadwerkelijk gebruikt wordt. IBM heeft op deze gedachte ingespeeld door een aantal nieuwe datamining-toepassingen te ontwikkelen. Een van de mogelijkheden is het maken van rendementsanalyses voor nieuwe verzekeringsproducten.
In de VS wordt op dit moment proefgedraaid met dit systeem (UPA geheten), waarmee de eigen gegevens over schades en dergelijke gecombineerd worden met grote externe databestanden. Op deze manier is bijvoorbeeld de winstgevendheid van producten te voorspellen en kan met enkele eenvoudige handelingen bekeken worden welke productaanpassingen die winstgevendheid doen toenemen.
Een andere nieuwe IBM-toepassing van datamining verschaft het intermediair leads ‘op maat’ via Internet. Het systeem, gebouwd in samenwerking met een Amerikaanse levensverzekeraar, moet begin volgend jaar operationeel worden. Ook hier wordt gebruik gemaakt van een extern databestand waaraan onder meer de productgegevens, het profiel van de tussenpersoon en diens regio gekoppeld worden. De geselecteerde adressen worden via Internet ter beschikking gesteld aan de betreffende tussenpersoon. Het systeem neemt vervolgens zelf ook de ‘nazorg’ voor haar rekening: pas als de gewenste hoeveelheid productie uit de aangeleverde leads volgt, krijgt de tussenpersoon weer een aantal nieuwe adressen.
Log imago
Het wereldwijde automatiseringsbedrijf demonstreerde in Zürich onder andere deze nieuwe IT-toepassingen aan de Europese verzekeringsvakpers, in een poging haar imago als logge computerfabrikant wat bij te stellen. ‘Het nieuwe IBM denkt in oplossingen’, luidt voortaan het motto, waarbij men zich onder meer richt op het aandragen van oplossingen voor de verzekeringsbranche.
Behalve een aantal nieuwe Internet-toepassingen gaf IBM tijdens de perspresentatie ook haar visie op de ontwikkeling van de huidige Europese verzekeringsmarkt. Volgens de automatiseerder hebben de Europese verzekeraars een ‘tijd van chaos’ in het vooruitzicht als gevolg van deregulering en de daaruit voortkomende concurrentiestrijd. In de ogen van IBM zal de rust in verzekeringsland pas over een jaar of tien wederkeren. De Nederlandse verzekeringsmarkt zou in deze ontwikkeling een koploper zijn en wordt door IBM dan ook ‘één van de meest innovatieve markten van Europa’ genoemd. Vanzelfsprekend – want dat mag je van een PC-fabrikant verwachten – zullen verzekeraars volgens IBM steeds meer slimme IT-toepassingen gaan gebruiken. Enerzijds om kosten te besparen en anderzijds om consumenten op een flexibele manier van dienst te zijn.
Philip Crompton, manager bij IBM Insurance Solutions, waarschuwt tijdens de bijeenkomst voor het toenemende gebruik van ‘branchevreemde sterke merken’ voor de distributie van verzekeringen. Als voorbeeld uit de Britse markt noemde hij het warenhuis Marks & Spencer (verkoopt pensioenen), de platen- en luchtvaartmaatschappij Virgin (levensverzekeringen) en supermarktketen Tesco (reisverzekeringen). Volgens Crompton is de positie van de achterliggende verzekeraar zwak, aangezien het distributiekanaal betrekkelijk eenvoudig van risicodrager kan wisselen. Zo stapte Virgin onlangs geruisloos over van Norwich Union naar Pearle als leverancier. Crompton: “Iedereen met een database is in de toekomst een concurrent van verzekeraars. Neem bijvoorbeeld de water- en elektriciteitsbedrijven. Die komen gemiddeld vaker bij de klant over de vloer dan een verzekeraar of tussenpersoon. Dat zouden straks logische aanbieders kunnen zijn van inboedel- of opstalverzekeringen.”
Revolutie
Ondanks de veelal sceptische houding van verzekeraars ten opzichte van het gebruik van Internet, voorspelt Crompton dat dit nieuwe medium voor een ware distributierevolutie zal gaan zorgen. “Op dit moment staat het merendeel van de verzekeringsmaatschappijen op Internet gewoon nog met hun folders online. Zelfs bij de top-20 van aanbieders is er sprake van glorified brochures”, aldus Crompton. Er wordt weinig of geen toegevoegde waarde geboden. Voorbeelden van uitzonderingen op deze regel zijn volgens Crompton: Eagle Star en het Deense IHI. Beide maatschappijen verkopen rechtstreeks via Internet, waarbij de laatste zelfs claims en premiebetalingen via het web laat verlopen. IHI gebruikt hierbij het SET-systeem van IBM om de financiële (creditcard)transacties veilig te laten verlopen. Op deze manier is de Deense verzekeraar in staat om een fors deel van zijn productie uit Zuid Amerika te halen.
De virtuele marktplaats brengt alleen ‘gewenste’ klanten in contact met verzekeraars. Voor advisering van complexe verzekeringsproducten bedacht IBM een toepassing waarbij de klant via de PC rechtstreeks contact heeft met diens adviseur.
Philip Crompton: “Iedereen met een database is een concurrent van verzekeraars”.

Reageer op dit artikel