nieuws

‘I love You’ levert geen stormloop op bij Marsh

Archief

Het ‘I love You’-virus heeft niet geleid tot een grotere vraag naar de Net Secure-polis van verzekeringsmakelaar Marsh. “Wel voeren we veel gesprekken met belangstellenden”, zegt marketing-directeur Gert van de Sande.

In april introduceerde Marsh de nieuwe polis die geheel is toegesneden op risico’s in verband met Internet-toepassingen en electronic business. Met Net Secure zegt het bedrijf te antwoorden op de “sterk toegenomen risico’s in het kielzog van de snelle en tegelijkertijd ook risicovolle ontwikkelingen op het gebied van de Internet-technologie”.
Tot dusver worden volgens Marsh in ons land slechts mondjesmaat verzekeringen aangeboden ter dekking van risico’s op het gebied van Internet- en e-business. “Deze verzekeringen zijn gebaseerd op het traditionele schadebegrip: ze dekken uitsluitend materiële schade en dan nog alleen als die materiële schade duidelijk traceerbaar is.”
Net Secure dekt schades als gevolg van menselijke fouten, ofwel door aanvallen van buitenaf: onder meer hacking, virussen, diefstal en/of misbruik van informatie, plagiaat, bedrijfsspionage, laster, aantasting van eer en goede naam en ‘valselijk’ adverteren.
De dekking op basis van de Net Secure-polis is verankerd in drie rubrieken, te weten schade aan digitale eigendommen en bedrijfsschade, schade wegens aansprakelijkheid en schade door fraude.
Op dit moment zijn er in Nederland acht bedrijven die een Net Secure-polis hebben gesloten. Belangrijk onderdeel van het product is de preventie-analyse. Voordat een polis gesloten wordt, analyseert een zogeheten auditor het risicoprofiel van bedrijven aan de hand van beoordelingslijsten. Ook wordt bekeken in hoeverre de huidige polissen de risico’s dekken.
De maximale dekking bij afname van het totale pakket (de polis is modulair opgebouwd) bedraagt $ 200 mln. Risicodragers zijn gevonden in de Verenigde Staten en maatschappijen aangesloten bij Lloyds. “Er zijn geen Nederlandse risicodragers voor dit product omdat de kennis ontoereikend is en omdat het product in Amerika ontwikkeld is”, zegt Peter Paul Leutscher van Marsh. Het product werd vorig jaar al in de Verenigde Staten geïntroduceerd. (kader)
Computergigant HP komt met polis tegen hackers
Computergigant Hewlett-Packard (HP) gaat in de Verenigde Staten samen met het verzekeringsbedrijf J.S. Wurzler een verzekeringspolis aanbiedem waarmee bedrijven gedekt zijn tegen de schade die ontstaat door kwaadwillende aanvalllen van hackers. E-insurance, de naam die HP aan de verzekeringsdienst meegeeft, is sinds mei in de VS beschikbaar. Met dit product kunnen bedrijven zich beschermen tegen een omzetverlies van maximaal $ 2 mln per jaar, als dat verlies ontstaan is door aanvallen van hackers. De premie bedraagt $ 57.000.

Reageer op dit artikel