nieuws

Hypotrust in zee met Franse hypotheekbank

Archief

Het facilitair hypotheekbedrijf Hypotrust is een samenwerking aangegaan met de grootste hypotheekbank in Frankrijk, Banque Credit Foncier de France in Parijs.

Hypotrust treedt op namens institutionele beleggers die willen beleggen in hypotheken en verleent diensten aan tussenpersonen, onder wie advieswinkels van de grote hypotheekketens NVM Hypotheekshop, De Hypotheker, Huis & Hypotheek Nederland, Financieel Diensten Centrum (FDC). Met HypotheekVisie hoopt Hypotrust voor de Kerst tot overeenstemming te komen over een samenwerking per 1 januari a.s. In totaal bemiddelen 520 kantoren voor Hypotrust. Dit aantal zal stijgen, mede omdat de helft van de 300 NVM Hypotheekshops zich nog afzijdig houdt.
Drie financiers
Het kapitaal voor de financiering van de hypothecaire leningen ontvangt Hypotrust van drie institutionele beleggers, waaronder de Franse hypotheekbank Crèdit Foncier, die een hypotheekportefeuille heeft van naar schatting f 100 mld, zegt Van Wijk. “Ter vergelijking: de grootste hypotheekverstrekkers in ons land, ING Bank en de Rabobank, komen elk niet verder dan f 60 mld.” Volgens Van Wijk wil de Franse hypotheekbank expanderen in Europa, en is daarbij gekozen voor een entree op onder meer de hypotheekmarkt in ons land. “Het heeft wel wat energie gekost om de bank ervan te overtuigen dat de zekerheden die men in Frankrijk gewend is in te bouwen bij hypothecaire leningen, in ons land niet nodig zijn.”
Bank Nederlandse Gemeenten
Een tweede institutionele belegger met wie Hypotrust sinds begin dit jaar in toenemende mate zaken doet, is de Bank Nederlandse Gemeenten. De activiteiten binnen dit samenwerkingsverband zijn ingebracht in de twee weken geleden opgerichte bedrijf Hypotrust 1 in Den Haag. De vennootschap is een 100%-dochter van de Bank Nederlandse Gemeenten, die daarover ook de directie voert. Volgens Van Wijk worden meer van zulke vennootschappen opgericht, waarin hypotheekportefeuilles zijn ondergebracht. “De bedoeling is dat binnen die vennootschappen substantiële portefeuilles worden opgebouwd die kunnen worden verkocht aan institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, die geen hypotheekbedrijf hebben en toch een deel van de pensioengelden willen beleggen in hypotheken.” De derde geldverstrekker die zorgt voor de broodnodige funding van de Hypotrust-hypotheken is een niet nader door Van Wijk genoemd Nederlands pensioenfonds.
Produktassortiment
Hypotrust biedt het volledige assortiment aan, waaronder ook aflossingsvrije hypotheken, tot maximaal 125% van de executiewaarde en tegen rentevaste perioden van twee jaar tot ten hoogste twintig jaar. De spaarhypotheken moeten verplicht worden ondergebracht bij UAP Nederland met wie het facilitair hypotheekbedrijf een arrangement heeft gesloten. Met andere verzekeraars zal op korte termijn worden onderhandeld over uitbreiding van het pakket spaarhypotheken. Alle overige aan hypotheken gekoppelde levensverzekeringen kunnen worden gesloten bij een maatschappij naar keuze, aldus drs H. van Wijk, die eerder dit jaar ‘pionier’ F.G. Ramselaar als directeur opvolgde. De provisie voor de hypothecaire lening aan het intermediair bedraagt 0,75% over het hypotheekbedrag.

Reageer op dit artikel