nieuws

Hypotrust in nieuwe groep

Archief

De activiteiten van Hypotrust in Rotterdam zijn sinds kort in een aparte groep ondergebracht: de Hypotrust Groep. Tevens is het eigen vermogen van deze nieuwe groep verdrievoudigd.

Hypotrust viel onder Blauwtrust Groep, waartoe ook De Hypothekers Associatie behoort. De activiteiten van Hypotrust (100 medewerkers) zijn volgens algemeen directeur drs. Han van Wijk dermate toegenomen dat besloten is een aparte groep in het leven te roepen.
Hypotrust verstrekt als volmachtbedrijf hypotheken voor banken, verzekeraars en beleggers in binnen- en buitenland. In het eerste kwartaal van dit jaar werd voor f 450 mln aan hypotheken verstrekt. De portefeuille bedraagt circa f 4 mld.
In toenemende mate gaat Hypotrust het administratieve beheer op zich nemen van hypotheekportefeuilles van banken en verzekeraars, waaronder nieuwe hypotheken van Generali. Mede in verband daarmee is de vermogenspositie van de nieuwe groep versterkt van f 1 mln naar f 3 mln.
In de statutaire directie van Hypotrust Groep hebben zitting: voorzitter drs. Han van Wijk (39), directeur commerciële zaken Peter Besuijen (43) en mr. K Rijpma (63) ad-interim.

Reageer op dit artikel