nieuws

Hypotrust en Generali zien in verbeterde spaarhypotheek ‘kneedbom

Archief

Hypotrust en Generali zien in verbeterde spaarhypotheek ‘kneedbom

onder de markt’
Het facilitair hypotheekbedrijf Hypotrust en verzekeraar Generali hebben een ‘verbeterde spaarhypotheek’ op de markt gebracht. Het produkt heeft de naam Spaar Toekomst Hypotheek gekregen en combineert de voordelen van de traditionele spaarhypotheek en die van de moderne beleggingshypotheek.
Hypotrust en Generali geloven met lancering van de Spaar Toekomst Hypotheek “een kneedbom onder de hypotheekmarkt te hebben gelegd”. De ‘kneedbare’ hypotheek, zoals de initiatiefnemers het produkt het liefst omschrijven, is begin deze week gelanceerd bij zo’n 1.500 tussenpersonen.
Een introductie bij tien kantoren leerde Hypotrust en Generali, dat zij een goed hypotheekprodukt hadden ontwikkeld. “Stuk voor stuk zeiden ze: jullie hebben hier iets moois te pakken. Ga er zeker mee door”, vertelt lid van de raad van bestuur drs F.A.W.M. Roemen van Generali.
Directeur drs H. van Wijk van Hypotrust spreekt van een zorgeloos en lucratief hypotheekprodukt. “Een loterij zonder nieten”. Hij mikt voor (de rest van) dit jaar op een afzet van f 300 mln aan verbeterde spaarhypotheken. Bij die produktie zal een forse impuls worden gegeven aan de verkoop van het Generali Toekomst Plan, de universal life en unit-linked levensverzekering van deze maatschappij.
De samenwerking tussen Hypotrust en Generali dateert van november vorig jaar. De ontwikkeling van het gezamenlijke hypotheekprodukt is begin februari begonnen. Dat de keuze daarbij op Generali is gevallen, heeft drie redenen, zegt algemeen directeur drs H. van Wijk van Hypotrust: “Ik wilde een verzekeraar hebben die, net zoals wij, exclusief kiest voor samenwerking met het intermediair, die geen banden heeft met een bank, en over een modern produktenscala beschikt. Nu, daarvan zijn er niet meer zo veel in ons land”.
Maximale vrijheid
De Spaar Toekomst Hypotheek is een recht-toe-recht-aan spaarhypotheek met de mogelijkheden van een universal life hypotheek. Naarmate de looptijd vordert, kan de hypotheek op elk moment aan de gewijzigde financiële omstandigheden worden aangepast en ook worden aangewend voor een ander doel, zoals studiefinanciering, vut-voorziening, en/of aanvullend pensioen. “Het produkt biedt maximale vrijheid aan de hypotheekgever”, bevestigt lid van de raad van bestuur drs F.A.W.M. Roemen van de Generali.
De onbegrensde vrijheid voor de hypotheekgever is nodig, zeggen de initiatiefnemers, met het oog op hun primaire doelgroep: de jongeren. Van Wijk: “Over vijf jaar heeft de helft van alle huishoudens een eigen huis. Nu nog is dat 48%. Verder loopt de gemiddelde leeftijd van de huizenbezitter sterk terug: van 35 jaar tien jaar geleden tot 27 à 28 jaar vandaag de dag. Die doelgroep moet je niet vermoeien met complexe produkten. Het enige wat jongeren willen weten, is of zij dát huis kunnen kopen.”
Produktkenmerken
De belangrijkste produktkenmerken van de Spaar Toekomst Hypotheek zijn:
maximum financiering tot 125% van de executiewaarderentevaste perioden van 1, 2, 3, 5, 7, 15 en 20 jaarpremiedepot met vergoeding hypotheekrente minus 1,5%variabele risicodekking op één of twee levens met een minimum van 50% bij 30 jaar, 60% bij 25 jaar, en 70% bij 20 jaarinvesteringspercentage 97% na vijfde jaarvariabele premie- en rentebetaling per maandextra (tussentijdse) storting mogelijkaanvullende aov-dekking voor hypotheeklastenVijf beleggingsfondsen
De spaarpremies kunnen – naar keuze van de hypotheekgever – worden gestort op de SpaarhypotheekRekening, c.q. deels worden belegd in vijf Generali-fondsen: Aandelenfonds, Combinatiefonds (aandelen, obligaties, en vastgoed), Obligatiefonds (obligaties en onderhandse leningen), Garantiefonds (obligaties), en het Depositofonds.
Bij storting op de SpaarhypotheekRekening ontvangt de hypotheekgever de (gegarandeerde) hypotheekrente over de spaarpremies, conform de vaste koppeling tussen premie en hypotheekrente (hoe hoger de rente, hoe lager de premie en omgekeerd). In tijden van lage(re) hypotheekrente kan de hypotheekgever deze koppeling loslaten en toch willen mikken op een hoger rendement door belegging in een van de vijf Generali-fondsen. “Bij een positief verschil van één procent of meer is het al aantrekkelijk om over te stappen naar belegging in een of meer fondsen”, aldus Van Wijk.
Kosteloos overstappen
Het overstappen van de SpaarhypotheekRekening naar een of meer van de beleggingsfondsen is gratis op de renteherzieningsdatum. Omgekeerd geldt hetzelfde. Daarnaast kan twee keer per jaar kosteloos van beleggingsfonds worden veranderd. In alle andere gevallen zijn de kosten 0,5% over het overgehevelde bedrag plus f 100.
Om koersrisico’s zo veel mogelijk uit te sluiten, heeft Generali een ‘RendementsKompas’ ontwikkeld, waarmee op basis van risicoprofiel en looptijd de meest gewenste beleggingskeuze wordt gemaakt. Naarmate de looptijd verstrijkt, wordt er meer belegd in risicomijdende fondsen om koersdalingen op te vangen.
Los daarvan geldt er ook een koersvalbeveiliging: bij koersdalingen groter dan 20% worden de belegde (spaar)gelden automatisch ‘gestald’ op het Depositofonds met een vast rendement.
Eenjarig rente met onbeperkte verlenging
Gelijktijdig met de introductie van de Spaar Toekomst Hypotheek heeft Hypotrust een Oriëntatie-rentetarief gelanceerd: een eenjarige vaste hypotheekrente met rentebedenktijd, die onbeperkt kan worden verlengd. De hypotheekgever kan op elk gewenst moment overstappen op een lange(re) rentevaste periode, maar kan ook kiezen voor de termijn van één jaar op de herzieningsdatum.
Dit éénjarige hypotheektarief wordt aangeboden door een Nederlandse bank, waarvan Van Wijk de naam niet bekend wil maken. “De achterliggende gedachte is, dat het moment van renteherziening niet een toevalstreffer mag worden”, aldus Van Wijk.
Bonusprovisie voor intermediair
Om de nieuwe produktie in Spaar Toekomst Hypotheken te stimuleren, verstrekken Hypotrust en Generali tot 31 december dit jaar een bonusprovisie. Een minimum produktie van f 1 mln levert een bonus op van 0,25% of 0,15%, indien 60% of meer, resp. minder dan 60% van de uitgebrachte offertes zijn geaccepteerd.
De afsluitprovisie is 2,5% over de hoofdsom van de spaarhypotheek, indien is gekozen voor aflossing via de SpaarhypotheekRekening. Als wordt gekozen voor aflossing via de beleggingsfondsen, is de provisie: 0,5% over de hoofdsom plus 5% over de premie maal de looptijd (ten hoogste 30 jaar). Bij een combinatie van beide aflossingsmogelijkheden wordt de provisie naar evenredigheid samengesteld.

Reageer op dit artikel