nieuws

Hypotrust accepteert digitale taxatierapporten van NTS

Archief

Hypotrust is per 1 juni overgestapt op digitale acceptatie van alle taxatierapporten van de Nationale Taxatie Service (NTS).

NTS werkt sinds enkele maanden met een anti-fraudemodel, wat voor Hypotrust reden was om over te gaan tot digitale acceptatie. “Daarmee wordt de doorlooptijd van hypotheken aanzienlijk versneld”, aldus Hypotrust. “Er hoeft niet meer gewacht te worden op de papieren versie. Ook hoeven er geen documenten meer naast elkaar worden gelegd.” Vier dagen na de aanvraag stuurt NTS een rapport naar Hypotrust; hypotheekdossiers kunnen door de tussenpersoon zonder taxatierapport worden opgestuurd.
De aanvraag van een taxatie kan door het aanklikken van de optie ‘Hypotrust Taxatieservice’ in het aanvraag- en volgsysteem HyWay. Daarbij worden de klantgegevens automatisch doorgespeeld aan NTS, die werkt met 290 taxateurs. De geldverstrekker kan zelf de maximale afstand bepalen tussen makelaarsvestiging en taxatieobject en welke taxateurs niet of bij voorkeur moeten worden ingeschakeld. Het taxatierapport krijgt een digitale handtekening en is niet achteraf aan te passen.
Hypotrust bemiddelt de hypotheekverstrekking voor instellingen als banken, verzekeraars en pensioenfondsen en is onderdeel van Quion, die zich richt op de volledige afhandeling van hypotheken.

Reageer op dit artikel