nieuws

Hypotheker stopt met misleidende tv-spot

Archief

De Hypotheker stopt op last van de Reclame Code Commissie (RCC) met het uitzenden van een reclamespot waarin een pasgetrouwd stel dansend bespreekt wat te doen bij arbeidsongeschiktheid.

De RCC oordeelde dat de tv-spot de indruk wekt dat iedereen die arbeidsongeschikt wordt, afstand moet doen van vermogensbestanddelen. De man in de spot zegt over mensen die in aanmerking komen voor een WAO-uitkering: “Nou, dan moet je tegenwoordig bijna alles opgeven, verkopen en je moet je spaargeld inleveren”. Vervolgens wijst de vrouw op de mogelijkheid je tegen een en ander te verzekeren met de hulp van de Financiële Coach van De Hypotheker.
Tegen de reclame was een klacht ingediend, waarop de RCC oordeelde dat de spot misleidend is. Dat werd in hoger beroep bevestigd. “Het College van Beroep heeft overwogen dat door de reclame bij de gemiddelde, niet in de WAO thuis zijnde consument ten onrechte de indruk wordt gewekt dat eenieder die arbeidsongeschikt wordt en in aanmerking komt voor een WAO-uitkering, gedwongen wordt afstand te doen van vermogensbestanddelen, zoals bijvoorbeeld spaargeld. Daarbij gaat van het woord tegenwoordig de suggestie uit dat voorheen, ingeval van een WAO-uitkering, geen verplichting bestond om het eigen vermogen aan te spreken”, zo oordeelt het College van Beroep.
De beslissing is gepubliceerd, omdat de RCC de strekking van de uiting gelijk acht aan een eerdere versie van de spot, waarin de zin luidde: “Nou, dan moet je tegenwoordig je huis opeten, je moet het verkopen, je moet je spaargeld inleveren”. Die versie was al eerder als misleidend beoordeeld.
Aanpassen
“De reclame is bedoeld om over te brengen dat je inkomen er bij arbeidsongeschiktheid flink op achteruit gaat en dat je maatregelen zult moeten treffen om je huidige levensstijl te kunnen handhaven”, legt Karel Pauw, directeur van De Hypotheker, uit. “Het gaat om één zin in de tv-reclame van veertig seconden die anders zou moeten. We hebben die zin naar aanleiding van een eerste klacht van dezelfde persoon al aangepast, maar ook de nieuwe zin is niet goed in de ogen van de RCC. De reclame haalden we na de laatste klacht bij de RCC direct al van de buis. Nu de uitspraak er is, gaan we kijken of en hoe we hem aan kunnen passen. We willen mensen duidelijk blijven maken dat verzekeren tegen inkomensval bij arbeidsongeschiktheid goed is om over na te denken.”

Reageer op dit artikel