nieuws

Hypotheker heeft straks meer in huis

Archief

De Hypothekers Associatie (DHA) staat aan de vooravond van een ommezwaai. Binnen drie jaar moeten de ruim honderd kantoren van De Hypotheker ook onderdak bieden aan een financieel adviseur. Van pure hypotheekadviseur naar financieel dienstverlener. “Maar de hoofdingang blijft de hypotheek” zegt Niek Nusmeijer, directeur van DHA, het overkoepelende orgaan van de hypotheekadvieskantoren.

door Jeannette Beentjes
Niek Nusmeijer windt er geen doekjes om. “Ik geloof niet in een hypotheekadviseur die aanvullende financiële diensten zoals assurantiën er even bij doet, of andersom. Je kunt eenvoudigweg niet alles in één persoon verenigen. De allround financieel adviseur bestaat niet. Het is een bewuste keuze geweest van ons om aparte adviseurs aan te trekken.”
Onder één dak
In maart van dit jaar is onder leiding van consultant Henk Kasbergen het project MOED gestart. Dit staat voor Meer Onder Eén Dak. In het nieuwe gebouw van De Hypothekers Associatie in Rotterdam is een complete vleugel vrijgehouden voor de nieuwe poot. Het aantal lege kamers duidt in ieder geval op grootse plannen. “Maar onze core-business, blijft hypotheken”, verzekert Nusmeijer.
De beweging naar financieel dienstverlener, zoals hij het noemt, moet ruim drie jaar in beslag nemen. Dat de kentering een noodzakelijk stap is in de ontwikkeling van De Hypothekers Associatie staat voor hem vast. “We willen de klant een optimaal advies kunnen geven. Stel, iemand neemt voor dertig jaar een hypotheek. Ga maar eens na wat er allemaal kan veranderen in die dertig jaar. Onze filosofie is dat je moet zorgen dat je deze klant ook in de breedte kunt adviseren. Je moet hem de gelegenheid geven om in de loop der tijd soepel om te gaan met zijn veranderde financiële behoeftes. We hebben 150.000 klanten in ons bestand en die hebben recht op begeleiding gedurende de looptijd van hun hypotheek. Dan denken we niet aan complexe pensioenadviezen, maar meer aan eenvoudige producten zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering, en andere vermogensbeschermende en – opbouwende producten.”
Verplichting
De nieuwe weg die De Hypothekers Associatie gekozen heeft, betekent wel dat de aangesloten Hypothekers ingrijpend moeten verbouwen of zelfs op zoek moeten naar een grotere locatie. “Het is een verplichting, dat klopt. We hebben de afspraak gemaakt met de kantoren: als we het doen, doen we het met z’n allen. DHA beheert de formule, maar we doen dat nooit zonder overleg. Het is trouwens ook de wens geweest van onze franchisenemers zelf om die kant op te gaan.”
Een enthousiaste groep van twintig kantoren bijt dit jaar het spits af, inclusief het eigen proefkantoor van DHA in Woerden. “Er is een hoop werk aan de winkel. We moeten nieuwe mensen aantrekken en opleiden, nieuwe werkplekken creëren, noem maar op.” Volgend jaar gaat de grootste groep van start. Zestig kantoren gaan dan tegelijkertijd in de financiële dienstverlening. De resterende twintig kantoren zijn het laatste jaar aan de beurt. “Dat zijn de kantoren die er, om wat voor reden dan ook, eerder nog niet klaar voor waren, bijvoorbeeld omdat ze nog geen geschikte ruimte hadden.”
Zelf doen
Waarom heeft de De Hypotheker niet gekozen voor een samenwerking met assurantiekantoren? “Dat was inderdaad een mogelijkheid. Maar wij hebben met onze honderd kantoren een landelijke dekking. Dan moet je dus ook een instelling vinden die dat ook heeft. En daar komt bij dat we toch een redelijke invloed op de kwaliteit willen hebben. Dat is een heel lastig traject. Daarom zeggen we nu: laten we het eerst maar eens zelf doen. Voor de toekomst sluit ik trouwens niks uit, hoor. Ik zou me best kunnen voorstellen dat we na verloop van tijd gaan samenwerken met bijvoorbeeld accountantskantoren of wie weet: assurantiekantoren.”
Dat over vijf jaar het hypotheekadvies pur sang verdwenen is – zoals collega Wil Spaanderman van de NVM Hypotheekshop onlangs beweerde – gelooft Nusmeijer niet. “Er blijft toch behoefte aan specifiek hypotheekadvies, omdat de systematiek aardig ingewikkeld is. Wij zijn juist sterk geworden door het specialisme dat we hebben. De klant weet: als ik naar De Hypotheker ga, dan ben ik van de wieg tot het graf geholpen op het gebied van hypotheken. Dat vinden wij een heel sterk goed en dat willen we eigenlijk ook zo houden. Daarom zeggen wij ook: je moet zorgen voor andere mensen die in dat bijtraject dezelfde kwaliteit kunnen leveren.”
Keurmerk
Het streven naar kwaliteit in dienstverlening blijkt volgens Nusmeijer ook uit het initiatief van DHA om een keurmerk voor hypotheekbemiddeling op te zetten. “Het probleem is gewoon dat iedereen in Nederland zich hypotheekadviseur kan noemen. Wij weten dat er – met alle respect – hypotheekbemiddelaars zijn die het niet zo doen, zoals wij het zouden doen. Vandaar dat we gezegd hebben, laten we een keurmerk voor hypotheekbemiddeling opzetten, om zo de kwaliteit van dienstverlening voor de consument te waarborgen.”
In oktober vorig jaar zijn DHA en de ‘collega-ketens’ FDC, Huis & Hypotheek, Hypotheek Visie, NVM Hypotheekshop en Cabout hypothekenformatie samen om de tafel gaan zitten. Nusmeijer zit namens de hypotheekbemiddelaars in het Platform Keurmerk Hypotheekbemiddeling. Hierin zitten verschillende belangenorganisaties uit de markt, zoals het Contactorgaan Hypothecaire Financiers en de Vereniging Eigen Huis. Opvallend is de afwezigheid van de standsorganisaties NBvA en NVA. “We zijn er wel mee bezig. We hebben gesprekken aangevraagd, omdat we nog eens willen benadrukken dat het beslist niet alleen om pure hypotheekadviseurs gaat, maar ook om assurantietussenpersonen. Sterker nog: we willen ze er graag bij hebben. We wachten nog op antwoord”, aldus Nusmeijer
Een stichting gaat zo meteen bepalen wie in aanmerking komt voor het keurmerk en wie niet. Doel is om onder hypotheekadviseurs het kaf van het koren te scheiden. De keurmerk-bemiddelaar is allereerst onfhankelijk en voldoet aan de opleidingseisen. Maar ook zaken zoals omgaan met de klant en de ‘winkel’ zijn van belang. Naar verwachting wordt in augustus de stichting opgericht. Pas in januari zullen de eerste keurmerken worden afgegeven. “Het ziet er naar uit dat we dat gaan halen”, glimlacht Nusmeijer. “Tot nu toe betaalt DHA nog de kosten. Zo belangrijk vinden wij het. Als het keurmerk er eenmaal is, moet de stichting self-supporting zijn. De adviseur moet een jaarlijkse bijdrage betalen. Hoeveel dat is, weet ik nog niet. Ik schat tussen de f 2.000 à f 3.000 per jaar
Het keurmerk werkt volgens Nusmeijer twee kanten op. Aan de ene kant is het een waarborg voor de consument, aan de andere kant is het een garantie voor de financiers dat er op een hoog niveau geadviseerd is.
Hoewel uit onderzoek blijkt dat 50% van de consumenten voor een hypotheek naar de bank stapt, is het keurmerk alleen bedoeld voor onafhankelijke hypotheekbemiddelaars. “Nee, de banken horen er niet bij”, zegt Nusmeijer onomwonden. “Het keurmerk is voor onafhankelijke hypotheekbemiddelaars. Dat betekent dat hij een tussenpersoon is en dus geen bank. De onafhankelijkheid zie je onder meer terug in het brede assortiment dat hij aanbiedt. ‘U kunt bij mij kiezen van bank X tot pensioenfonds Z. Ik heb een scala aan producten en aanbieders. Voorwaarde is dat een hypotheekadviseur met ongeveer vijftien aanbieders samenwerkt. Dan pas kan de klant een echte keuze maken.”
“Wat ik me wel kan voorstellen, is dat je de opleidingseisen voor bankadviseur en een onafhankelijk adviseur gelijkstelt. De bankadviseur kan zich dan laten registreren als erkend hypotheekadviseur. Maar een keurmerk, nee. Dat komt alleen aan de gevel van een onafhankelijke instelling.”
Overcreditering
Over de recente discussie omtrent het gevaar van overcreditering heeft Nusmeijer een uitgesproken mening: “Iedereen mag daar tegen in gaan, maar ik geloof helemaal niet dat het probleem bestaat! Geen enkele financiële instelling is er immers bij gebaat om te hoge hypotheken te verstrekken. Waarom zou je iemand geld lenen als je de zekerheid hebt dat je het niet terugkrijgt? Dat levert alleen maar ellende op. Er is volgens mij meer sprake van een maatschappelijk zorg, een angst voor overcreditering. Die wordt ook enigszins aangewakkerd door de media.”
Dat financiële instellingen in de praktijk helemaal geen torenhoge hypotheken verstrekken, betekent voor Nusmeijer niet dat er niets aan de maatschappelijke angst gedaan zou moeten worden. “Wat helpt is een verplichting om de consument er altijd op te wijzen hoeveel hij volgens de NHG-normen mag lenen. Dus tegen de klant zeggen we: ‘u mag, gelet op uw persoonlijke situatie, dit bedrag lenen. Maar dat u wel weet dat u boven de NHG-normen zit. We hebben alles met u doorgenomen, en we zijn samen tot de conclusie gekomen dat u meer kan lenen. Dus wij ondertekenen dat samen’.”
Dus louter een kweste van indekken voor problemen achteraf? “Nee, dat is het zeker niet. Het gaat erom dat je de zekerheid hebt dat er met de consument over gepraat is. Dat hij later niet zegt dat hij niet wist dat zijn hypotheek hoger is dan de voorgeschreven normen.”
Het voorstel om NHG-normen altijd te laten zien, is vorige week voorgelegd aan de Vereniging Eigen Huis die volgens Nusmeijer enthousiast op het voorstel heeft gereageerd. Ook Schiffer van de Nationale Hypotheek Garantie zou de plannen toejuichen. “We hebben al gevraagd of hij ook normen voor boven de f 315.000 vast kan stellen, want die bestaan nu nog niet. De vraag is alleen of we met dit plan moeten wachten totdat het keurmerk er is. Ikzelf pleit ervoor om dit voorstel eerder in te voeren. Eenvoudigweg, omdat alle partijen er gebaat bij zijn.”
Provisie
Een discussie die volgens Nusmeijer eveneens hoognodig aangezwengeld moet worden in de branche is de kweste van de beloningsstructuur. “Daar moeten we nu echt eens goed naar kijken. Ik denk dan aan een doorlopende provisie of aan een combinatie. Wij vinden dat als we voor een klant een hypotheek gesloten hebben, hij elk jaar terug moet kunnen komen. Een soort service-contract, zeg maar, net zoals bij een garage. Dus waarom moeten we dan wel in één klap de provisie hebben?”
“Voordeel voor de klant is dat hij precies weet wat hij kan verwachten van een hypotheekbemiddelaar” zegt Nusmeijer. “Maar doorlopende provisies invoeren, moet wel geleidelijk gebeuren. Je kunt nu eenmaal geen revolutie ontketenen.”
Volgens Nusmeijer hebben veel producten een ondoorzichtige kostenstructuur, met name de beleggingshypotheken. Als maatschappijen die wel open zijn, noemt hij ABN Amro en Royal. “Maar enkele maatschappij versleutelen de kosten in de tarieven; het is dan niet zichtbaar wat er precies belegd wordt en wat er aan kosten wordt ingehouden. Dat is natuurlijk niet bevorderlijk voor de branche. Een aanpassing in de gedragscode van het Verbond kan de transparantie verhogen.”
Als bijkomend voordeel van doorlopende provisies noemt hij ten slotte nog het tegengaan van oversluitingen. “Dan zijn we ook meteen van dat hele gedoe af. Dat rondpompen van geld, is toch belachelijk. Overigens, doen wij dat ook relatief weinig; we zitten ongeveer vijftig procent onder het gemiddelde in de branche. Een keertje kan natuurlijk wel, als het ook echt voordelen heeft voor de klant. Maar als het betekent dat hij weliswaar lagere maandlasten heeft, maar toch nog eens tien jaar langer moet betalen…? Daar doe je als hypotheekadviseur de branche meer kwaad dan goed mee.”
Niek Nusmeijer (51) is al bijna 25 jaar werkzaam in, zoals hij het noemt, het ‘kredietenvak’. Zijn eerste ‘echte’ baan vervulde hij bij het hypotheekbedrijf van de Finata Bank. Na vijf jaar stapte hij over naar moeder ABN Amro, waar hij ruim elf jaar werkte op het hoofdkantoor aan het Rembrandtplein in Amsterdam. “Daar heb ik heel veel verschillende functies vervuld. Zo ben ik ook hoofd verkoopondersteuning hypotheekbedrijf geweest.” Zes jaar geleden kwam hij als adjunct-directeur arrangementen en productinformatie binnen bij De Hypothekers Associatie. Sinds 1994 voert hij samen met Jan Zaad de directie over DHA.
Niek Nusmeijer: “Je kunt eenvoudigweg niet alles in één persoon verenigen”.

Reageer op dit artikel