nieuws

Hypotheken en consumptief krediet

Archief

Verzekeraars, spaarkassen en pensioenfondsen hebben vorig jaar hun hypotheekproductie zien stijgen met ruim 62% naar f 17,2 (10,6) mld, goed voor dik 16% van de totale hypotheekmarkt van f 153,3 (126,3) mld. Was bij verzekeraars het groeipercentage het hoogste, in geld uitgedrukt waren de banken met f 53,1 (39,1) mld de winnaars. Hun marktaandeel bedroeg eind vorig jaar exact 50%. De hypotheekbanken en bouwfondsen zagen hun productie licht stijgen tot f 31,9 (29,0) mld. Hun marktaandeel beliep eind vorig jaar 30%.

Aan consumptief krediet werd in de eerste elf maanden van vorig jaar netto f 16,2 (14,6) mln verstrekt. De aflossingen waren in dezelfde periode f 16,6 (15,8) mln. De portefeuille groeide naar f 25,3 (23,4) mln.
Hypotheken en consumptief krediet 1996 1997 Trend jan-dec nov dec jan-dec in % Hypotheken (bedragen in f mld) nieuw ingeschreven woninghypotheken 82,9 8,5 13,5 106,5 28,5 w.v. in: Noord-Nederland 7,6 0,8 1,2 9,6 26,3 Oost-Nederland 16,9 1,7 2,8 22,0 30,2 West-Nederland 36,8 3,7 5,8 47,0 27,2 Zuid-Nederland 19,8 2,0 3,3 25,3 27,8 w.v. genomen door: hypotheekbanken/bouwfondsen 29,0 2,6 4,2 31,9 10,0 verzekeraars/pensioenfondsen 10,6 1,3 2,0 17,2 62,3 banken 39,1 4,2 6,8 53,1 35,8 andere rechtspersonen 3,4 0,3 0,4 3,5 2,9 particulieren 0,5 0,1 0,1 0,5 0,0 buitenland 0,3 0,0 0,0 0,2 33,3 Totaal hypotheken 126,3 11,5 20,3 153,3 21,4 Hypotheken (aantal x 1.000) nieuw ingeschreven woninghypotheken 470,2 41,4 62,1 537,1 14,2 w.v. in: Noord-Nederland 52,3 4,8 6,8 59,8 14,3 Oost-Nederland 101,1 8,9 13,3 115,4 14,1 West-Nederland 195,0 16,8 25,0 221,1 13,4 Zuid-Nederland 117,1 10,4 16,2 134,9 15,2 w.v. genomen door: hypotheekbanken/bouwfondsen 169,2 13,1 19,4 164,7 -2,7 verzekeraars/pensioenfondsen 62,2 6,6 9,9 91,9 47,8 banken 215,6 20,0 30,4 258,4 19,9 andere rechtspersonen 18,9 1,3 2,0 18,4 -2,6 particulieren 3,0 0,3 0,3 2,9 -3,3 buitenland 1,3 0,1 0,1 1,0 -23,0 Totaal hypotheken 519 45,1 68,2 585,9 12,9 Gemiddelde hypotheekrente 6,3 5,9 5,9 5,8 -7,9 (in procenten) 1996 1997 Trend jan-nov okt nov jan-nov in % Consumptief krediet (bedragen in f mld) debiteurensaldo begin periode 22,3 24,8 25,1 23,4 4,9 netto verstrekt krediet 14,6 1,7 1,5 16,2 11,0 rente en kosten 2,3 0,2 0,2 2,2 -4,3 aflossingen 15,8 1,6 1,4 16,6 5,0 debiteurensaldo eind periode 23,4 25,1 25,3 25,3 8,1

Reageer op dit artikel