nieuws

Hypotheekshop zet financiële planning even op laag pitje

Archief

De franchiseketen De Hypotheekshop is volop bezig de nieuwe organisatie op poten te zetten. “Voor de zomer hopen we in rustiger vaarwater te komen”, zegt mede-directeur Wil Spaanderman. De plannen om met de bijna 190 kantoren meteen de ommezwaai naar financiële planning te maken, zijn voorlopig in de koelkast gezet.

Twee weken geleden kwam De Hypotheekshop – bijna drie maanden na de afsplitsing van de makelaarsorganisatie NVM – voor het eerst naar buiten met het nieuwe logo. Behalve de verdwijning van de naam NVM en een iets ander kleurgebruik, is er weinig veranderd. “Dat is een bewuste keuze”, zegt Wil Spaanderman. “We willen duidelijk maken dat het nog steeds om de vertrouwde Hypotheekshop gaat. Weliswaar niet meer onder de vleugels van de NVM, maar wel een sterke band met de NVM. Alle franchisenemers moeten ook NVM-lid zijn.”
Hectische periode
Het besluit om uit de makelaarsorganisatie te stappen viel iets meer dan een jaar geleden. De aangesloten hypotheekshops voelden zich vaak beperkt in hun doen en laten door de regelgeving van de NVM. “Een marketingorganisatie past niet binnen een verenigingsstructuur”, zo luidde de verklaring.
Daarnaast wilden de shops zich meer richten op financiële planning; een ontwikkeling die door de NVM als ‘branchevreemd’ bestempeld werd. Deze ontwikkeling heeft de nu verzelfstandigde keten echter voorlopig uitgesteld. De Hypotheekshop verwacht op zijn vroegst volgend jaar met dit traject te beginnen. Angst dat de organisatie hiermee een achterstand oploopt ten opzichte van Hypotheek Visie en De Hypothekers Associatie die hier al mee bezig zijn, is er niet. “We doen eerst dat waar we goed in zijn: hypotheken En die gaan tegenwoordig toch al steeds meer richting financiële planning. Maar de ontwikkeling van de organisatie heeft nu gewoon even prioriteit. In juli hopen we alles op de rails te hebben.”, zegt Spaanderman die de afgelopen periode ‘zeer hectisch’ noemt. “Om een voorbeeld te geven: in zes weken tijd hebben we veertien man aangenomen.” PLT = Een van die nieuwe medewerkers is overigens collega-directeur Niek Nusmeijer, afkomstig van De Hypothekers Associatie. Met hem kwamen er nog vier van deze concurrent: zijn secretaresse die nu in de buitendienst werkt, een buitendienstmedewerker, een voormalig directeur die productmanager geworden is en een ex-franchisenemer.
In totaal werken er in het hoofdkantoor van De Hypotheekshop – het vroegere gemeentehuis van Huizen – nu 22 mensen. “Dat is voorlopig genoeg”, zegt Spaanderman. “Met een buitendienst van vijf man zijn we goed toegerust voor de kantoren in het land.”
Franchiseraad
Dat De Hypotheekshop nog nauwe banden heeft met de NVM blijkt goed uit de structuur van de nieuwe organisatie. Nusmeijer: “Er is een stichting in het leven geroepen, die de aandelen van de NVM koopt. Daarboven zit een bestuur bestaande uit drie leden, twee worden voorgedragen door de franchiseraad en een door de NVM.” Wie de twee bestuursleden zijn, wil Nusmeijer niet verklappen. Het zouden personen zijn die geen banden hebben met de markt in onroerend goed of hypotheken.
De stichting geeft certificaten uit die als volgt verdeeld worden: 70% gaat naar de franchisenemers, 20% naar de directie en 10% (“We komen tenslotte uit het nest) naar de NVM. De aandelen van de franchisenemers zijn gebonden aan de deelname in de organisatie. Wie dus toetreedt tot De Hypotheekshop, wordt automatisch aandeelhouder. Het bedrag dat een shop voor een aandeel op tafel moet leggen, staat nog niet vast.
De franchisenemers hebben zich inmiddels verenigd in een vereniging met een eigen bestuur. De vereniging kiest vervolgens de franchiseraad die bestaat uit vijf deelnemers en twee directieleden: te weten Nusmeijer en Spaanderman.
Volgens Nusmeijer is deze organisatiestructuur de “ultieme vorm van franchising. “Wat zo leuk is, is dat het bij ons niet puur gaat om een franchisenemer en een franchisegever. Bij ons zie je meer saamhorigheid; beide partijen komen bij elkaar in de stichting. Ze hebben een gezamenlijk belang. Ik geloof in deze structuur!”
Vaste bijdrage
Per maand betaalt de franchisenemer De Hypotheekshop een bedrag van f 1.250. Daarnaast draagt hij over de eerste f 150.000 provisie 22% af. Boven dit bedrag is hij 5% verschuldigd. Voor nieuwe Hypotheekshops ligt dit iets anders. Spaanderman: ,Wij hebben ons gefocust op de bestaande shops. Nieuwe deelnemers moeten f 15.000 entreegeld betalen.”
De franchisenemer ontvangt van De Hypotheekshop een starterspakket dat bestaat uit briefpapier, folders en posters. De inrichting van de kantoren betalen de deelnemers zelf. Overigens zijn de bestaande shops niet verplicht om de nieuwe huisstijl in te voeren. Ook hier geldt voor nieuwe deelnemers een strenger beleid: hun kantoor moet wel aan de nieuwe inrichtingseisen voldoen. Hiervoor heeft De hypotheekshop met een interieurverzorger een contract gesloten.
Adviesmodel
Het centrale administratiesysteem op het hoofdkantoor in Huizen draait al op volle toeren. “De meeste geldverstrekkers weten inmiddels dat het geld hier naar toe moet. Ook melden vrijwel alle shops nu de productie bij ons aan. Zo weten wij wat er binnenkomt, de afdracht van de provisie houden we meteen in.”
Minder tevreden is Nusmeijer over het nieuwe geautomatiseerde hypotheekadviesmodel dat ontwikkeld is in samenwerking met PCL. “Het is het eerste Windows-adviesmodel dat hupotheken vergelijkt, dat is natuurlijk leuk. Maar het werkt niet helemaal zoals wij willen. We werken daar nu hard aan, zodat de franchisnemers hier snel mee kunnen werken.” Nusmeijer benadrukt dat het niet gaat om een hypotheekselectiemodel zoals dat van concurrent Hypotheek Visie. “Wij geloven niet in een soort trechtermodel waar de hypotheek uitrolt die het beste bij de klant past. Adviseren en een juiste hypotheek kiezen doe je toch samen met de klant. Ons programma is puur een hulpmiddel voor de adviseur en niet voor de klant.”
Definitieve contracten
Met bijna 190 kantoren is De Hypotheekshop de grootste franchiseketen in ons land.Ter vergelijking: De Hypotheker telt 105 vestigingen, Huis & Hypotheek zit op ongeveer tachtig vestigingen en Hypotheek Visie schommelt rond de 65. “Wij hebben een andere formule: een makelaarskantoor met daarin een hypotheekshop, dus kunnen wij meer vestigingen hebben”, zo verklaarde directeur Wil Spaanderman in een eerder interview met AM (AM 16, 1997, pag. 12).
Toch zou het wel uitkomen als er wat kantoren afvallen, geeft hij nu schoorvoetend toe. “Wij hebben gezegd: iedereen die mee wil, kan mee. Ze hebben allemaal een voorlopig contract getekend. Maar nu moeten de definitieve contracten getekend worden en dan moeten we kijken of we goed bij elkaar passen. Het kan zijn dat er nog kantoren uitstappen, bijvoorbeeld shops die bij nader inzien toch te weinig productie maken of gewoon geen investeringen willen doen. Maar ook de Keurmerk-eisen waar alle shops aan moeten voldoen, kunnen voor afvallers zorgen. We verwachten dat we op 1 juli een doorstart maken met 150 à 160 kantoren.”
In de definitieve contracten staat voor elk rayon wat de verwachte productie is en welk marktaandeel De Hypotheekshop hier wil bereiken. “Blijkt na verloop van tijd dat een shop de target niet haalt, dan stellen we voor dat er een tweede vestiging in het rayon komt. Maar als alles goed gaat, bieden we de franchisenemer uiteraard volledige gebiedsbescherming.”
Voor de afsplitsing had NVM Hypotheekshop een marktaandeel van 5%. Naar welk marktaandeel de nieuwe organisatie streeft, vertelt Spaanderman liever niet. “Als we na de zomer weer op die 5% zitten, zijn we voorlopig dik tevreden.”
Opvangregeling
Ruim vijftig shops hebben van begin af aan besloten niet mee te gaan in de nieuwe organisatie. Daar zijn volgens Nusmeijer verschillende verklaringen voor. “Het kan zijn dat ze te weinig productie hadden, dat ze het toch liever zelf doen, zich aansluiten bij een andere keten, of dat ze niet voldoen aan de eisen van het keurmerk dat binnenkort van kracht wordt.
Voor de ‘afvallers’ is een zogenaamde opvangregeling in het leven geroepen, die vreemdgenoeg in handen is van De Hypotheekshop zelf. “Dat was een voorwaarde van de NVM”, legt Spaanderman uit. “Verzelfstandigen was prima, maar dan moest er wel een soort vangnet komen voor de makelaars die op eigen kracht verder gaan.”
In het hoofdkantoor in Huizen heeft De Hypotheekshop daarom nu een medewerker zitten die belast is met de ‘nazorg’. “Het komt erop neer dat wij de opleidingen voor deze kantoren blijven verzorgen en dat we een soort helpdesk hebben ingericht waar ze terecht kunnen met vragen.”
Deze dienstverlening aan de NVM vormt een aardige extra inkomstenbron voor De Hypotheekshop. “Maar het is ook een kweekvijver voor toekomstige deelnemers. En als het onze formule niet schaadt, waarom zouden we dit dan niet doen? De NVM heeft de opleidingskant uitbesteed aan ons, eenvoudigweg omdat wij de expertise in huis hebben. Uiteraard verzorgt deze afdeling tevens de opleidingen van onze deelnemers.” Volgens Spaanderman illustreert deze samenwerking bovendien nog maar eens dat de band met de NVM niet verbroken is.
Nieuw product
Vanaf half maart adverteert De Hypotheekketen veelvuldig in de landelijke dagbladen. “Alles voor uw hypotheek, uw financiën, uw toekomst in één shop”, is het motto van de nieuwe campagne. Spaanderman: “Wat we duidelijk willen maken is dat je weliswaar overal naar toe kan gaan voor een hypotheek, maar dat je bij ons kan shoppen op één adres”. Eind april staan er radiospotjes op het programma. Hierin presenteert de adviesketen een nieuw verzekeringsproduct in combinatie met een hypotheek. “Want”, zo verklaart Nusmeijer, “de gimmicks zitten toch vaak in verzekeringen”. Volgens De Hypotheekshop gaat het om een volledig nieuw en uniek product. “Het zal wel snel gekopieerd worden. Dat hou je niet tegen. Maar een voorsprong hebben we dan wel.”
Niek Nusmeijer (staand) en Wil Spaanderman verwachten 1 juli een doorstart te maken met 150 à 160 kantoren.
Op de stoep voor de shops komen borden te staan waarop een verkeersagent de weg wijst.

Reageer op dit artikel