nieuws

Hypotheekrenteaftrek niet verder beperkt

Archief

Het kabinet denkt niet aan een verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek. Dat heeft staatssecretaris Wijn (Financiën) aan de Tweede Kamer laten weten.

Het parlement had Wijn verzocht om een brief naar aanleiding van uitlatingen van onder meer de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Die bepleitte enige tijd geleden in een rapport een langetermijnvisie met betrekking tot een eventuele afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. “De discussie over de hypotheekrenteaftrek behelst primair een politieke discussie over een inkomensverdelingsvraagstuk en behoort derhalve niet tot het beleidsterrein van de banken. Voor elke beleidswijziging die de woningmarkt aangaat, en zeker die op het gebied van de fiscaliteit, geldt echter wel dat timing van eventuele beleidswijzigingen cruciaal is, omdat reacties op abrupte beleidswijzigingen in een markt met zovele gezinnen grote economische gevolgen kunnen hebben.”
Afschaffing van de renteaftrek kan alleen als het evenwicht op de woningmarkt is hersteld, vinden de banken. Over de afschaffing als zodanig neemt de NVB overigens geen standpunt in.
Volgens Wijn hebben de aftrekbeperkende maatregelen van de afgelopen jaren gezorgd voor “een betere toespitsing van de hypotheekrenteaftrek op de financiering van de eigen woning als middel ter bevordering van het eigenwoningbezit”. Wijn laat weten dat het kabinet daarom geen aanleiding ziet om een ander beleid te overwegen ten aanzien van de hypotheekrenteaftrek.

Reageer op dit artikel