nieuws

‘Hypotheekprovisie mede oorzaak overcreditering’

Archief

De vervanging van het huidige provisiestelsel voor hypotheken door een uurwerkvergoeding draagt bij aan het tegengaan van overcreditering. Dit betoogden met name D’66 en de Vereniging Eigen Huis begin deze week op een hypotheekseminar, georganiseerd door ABN Amro.

Om het toenemende gevaar van overcreditering tegen te gaan, pleitte D’66-Kamerlid drs. J.F. Jeekel voor het srikt handhaven van een verantwoorde leencapaciteit voor kandidaat-huizenkopers. “Iedereen wil graag klanten binnenhalen, maar 3 of 3,5 maal het jaarsalaris lijkt de wenselijke en verantwoorde norm.”
Provisiestelsel
Directeur drs H.J. van Herwijnen van de Vereniging Eigen Huis zag verband tussen ‘overcreditering’ en het bestaande hypotheekprovisiestelsel.
“Het laatste half jaar blijken heel wat kopers onverantwoord hoge hypotheken af te sluiten. Bijna altijd zijn die hoge hypotheken afgesloten met advies en begeleiding van een tussenpersoon. Het provisiesysteem voor het intermediair lijkt bij de overcreditering een verdachte rol te spelen.”
Uit onderzoek enkele jaren geleden kwam volgens Van Herwijnen naar voren dat de consument het redelijk vindt indien hij de hypotheekadviseur rechtstreeks moet betalen voor het verkregen advies. “Gemiddeld heeft hij daar f 700 voor over”, aldus Van Herwijnen. Hij rekende voor dat bij een gemiddelde vergoeding van f 3.000 per gesloten hypotheek en een gemiddelde van drie offertes per hypotheekaanvrager de beloning niet veel kleiner is. “Een overbrugbaar verschil”, meende Van Herwijnen. Hij ging er wel vanuit dat de geldverstrekkers de niet-betaalde provisie terug geven aan de consument in de vorm van rentekorting.
Waarschuwing
Om het gevaar van overcreditering in te dammen, wil Van Herwijnen in de gedragscode voor hypothecaire financiers de verplichting opnemen dat de geldgever de consument moet waarschuwen bij een overcreditering volgens de inkomensnormen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).
Een dergelijk waarschuwingssignaal zou ook de hypotheekbemiddelaar verplicht moeten afgeven in zijn advies aan de hypotheekaanvrager, zei Van Herwijnen. Hij wil daarbij niet wachten op het keurmerk voor hypotheken dat in voorbereiding is, maar dat naar de mening van Jeekel er zo snel mogelijk moet komen.
Dierlijke instincten
Los daarvan zijn tussenpersonen medeverantwoordelijk voor overcreditering, vindt Jeekel. “Ik realiseer me dat je de kat niet kunt vragen om op de vogel te passen, maar hypotheekbemiddelaars hebben niet alleen dierlijke instincten, zij hebben ook morele verantwoordelijkheid en beroepsethiek.”
Volgens Jeekel zijn er onder de vele aanbieders vogels van diverse pluimage. “Door de ether en in de krant schalt de boodschap: kopen, kopen, kopen, lenen, lenen, lenen. Iedereen is onafhankelijk, betrouwbaar en deskundig. Persoonlijk gruw ik van deze reclames en vraag ik me af of een procedure bij de Reclame Code Commissie ons van deze schreeuwende ellende kan verlossen.”

Reageer op dit artikel