nieuws

‘Hypotheekprovisie heeft geen invloed op advies’

Archief

Volgens ruim 80% van de geënquêteerde hypotheekkantoren heeft de provisie geen invloed op de advieskwaliteit; 14% ziet zelfs een positieve invloed daarvan uitgaan. Dit blijkt uit een onderzoek, dat is uitgevoerd door Bureau D&O in opdracht van de Stichting Keurmerk Hypotheek Bemiddeling (SKHB).

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat het declaratiesysteem op basis van een uurtarief niet zal leiden tot lagere hypotheekadvieskosten, aldus D&O. Het opstellen van een hypotheekadvies duurt gemiddeld twaalf uur. Op basis van een door respondenten redelijk geacht uurtarief van € 139 komt dat neer op € 1.670. “Dat bedrag komt aardig overeen met de vergoeding die besloten zit in een gemiddeld provisiepercentage in combinatie met een gemiddeld hypotheekbedrag”, aldus D&O.
Meer dan de helft (54%) van de advieskantoren met keurmerk verwacht een omzetstijging in 2005. Eenderde verwacht een stijging van het rendement tot drie jaar na invoering van de Wet Financiële dienstverlening (Wfd); 37% verwacht een gelijkblijvend en 30% een dalend rendement. Aan het Trendonderzoek werd door 315 hypotheekadvieskantoren (26%) meegedaan.

Reageer op dit artikel