nieuws

Hypotheekproduktie opnieuw fors hoger

Archief

De hypotheekproduktie is in de eerste vijf maanden van 1996 explosief gestegen. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar nam het uitstaande saldo toe met 35% tot f 49.119 (36.292) mln en het aantal hypotheekcontracten met 54% tot 234.860 (152.884).

De forse groei in hypotheken manifesteerde zich ook in de maand mei, aldus de (voorlopige) CBS-cijfers. Ten opzichte van april nam het aantal hypotheken toe met ruim 54.300 (+30%) en groeide het uitstaande volume met f 12.185 mln (+33%).
De produktie van hypotheken op woonhuizen (al dan niet in combinatie met bedrijfspanden) is ten opzichte van de eerste vijf maanden van 1995 met ruim 62% toegenomen tot f 32.004 (19.762) mln, verdeeld over 213.726 (131.589) hypotheekcontracten. Ten opzichte van april dit jaar nam het volume toe met f 7.583 mln (+31%) en het aantal contracten met 49.385 (+30%).
Marktverdeling
Van de totale hypotheekproduktie kwam voor rekening van: bouwfondsen en hypotheekbanken f 16.989 (12.317) mln, verzekeraars, spaarkassen, en pensioenfondsen f 4.677 (3.528) mln, spaarbanken f 1.681 (1.183) mln, coöperatieve en algemene banken f 19.896 (13.370) mln, en overige aanbieders f 5.975 (5.893) mln.
Uitgedrukt in een percentage van de totale produktie groeide het aandeel van de coöperatieve en algemene banken naar 40,5% (36,8%), van hypotheekbanken en bouwfondsen naar 34,6% (33,9%) en van de spaarbanken naar 3,4% (3,3%). Het marktaandeel van verzekeraars, spaarkassen en pensioenfondsen daalde naar 9,5% (9,7%) en dat van de overige aanbieders naar 12,2% (16,2%).

Reageer op dit artikel