nieuws

Hypotheekproduktie na 7 maanden 18,6% beneden niveau van 1994

Archief

De hypotheekproduktie ligt dit jaar, ook na 7 maanden, op een beduidend lager niveau dan in dezelfde periode vorig jaar. In vergelijking met enkele maanden terug is de terugval zelfs nog groter geworden, aldus het CBS.

In de eerste 7 maanden van dit jaar is voor f 51.369 mln hypotheken uitgezet in ons land, 18,6% minder dan in de maanden januari tot en met juli van vorig jaar. In mei jl. lag de produktie overigens nog 11% beneden het peil van 1994.
Het aantal hypotheken dat tot en met juli dit jaar is gesloten, bedraagt 227.382 (293.878). De gemiddelde hypotheeksom is gestegen naar f 225.915 (214.783). Van de totale hypotheekproduktie het leeuwedeel gebruikt voor woninghypotheken. Het volume beloopt f 33.389 (44.044) mln, afkomstig van 204.545 (261.244) hypotheken.
Marktaandeel
Het marktaandeel van bouwfondsen en hypotheekbanken blijft stijgen. Deze groep van aanbieders kan bogen op 34,6% (26,9%) van de totale hypotheekproduktie.
De algemene en coöperatieve banken hebben hun positie enigszins kunnen stabiliseren, maar blijven ver achter bij hun marktaandeel van vorig jaar: 37% (42,3%).
Ook verzekeraars hebben flink terrein moeten prijsgeven. Met 9,8% blijven zij eveneens ver verwijderd van hun makrtaandeel van 13,7% in 1994. De spaarbanken hebben 3,4% (3,2%) van de ‘hypotheek-koek’ en de overige aanbieders 15,2% (13,9%).

Reageer op dit artikel