nieuws

Hypotheekproductie trekt aan in juli

Archief

Het tweede halfjaar van 2007 is voor de hypotheekverstrekkers begonnen met een lichte opleving in de omzet. Lieten de eerste zes maanden van dit jaar een 12% lagere productie zien en bijna 20% minder ingeschreven hypotheken, in juli zijn de cijfers iets milder. Er is weliswaar nog steeds sprake van een omzetdaling, maar die blijft beperkt tot 5%. Het aantal nieuwe hypotheken daalt ten opzichte van juli 2006 met 11%.

De banken profiteren het meest van deze opleving: zij schrijven als enige grote marktcategorie meer hypotheken in dan een jaar geleden. Anderzijds is juist van die groep het marktaandeel vergeleken met juni van dit jaar gedaald: van 62,8% naar 60,5%. De hypotheekbanken en bouwfondsen komen sterk terug tot 15,1% (13,4%). Vergeleken met een jaar eerder blijft het verlies van deze categorie echter aanzienlijk: in juli 2006 waren de hypotheekbanken en bouwfondsen nog goed voor 22% van de markt en hadden de banken 53% in handen. De buitenlandse partijen winnen wat terrein ten opzichte van juni, maar verliezen vergeleken met juli 2006: 6,9% (7,5%).
Inmiddels zijn ook van de consumptief-kredietmarkt de gegevens over het eerste halfjaar bekend. Die gegevens worden overigens regelmatig fors door het CBS gecorrigeerd en geven dus geen al te betrouwbaar beeld van de ontwikkelingen op deze markt. Het uitstaande kredietvolume is in de eerste zes maanden teruggelopen tot _ 17,03 (17,43) mld. Dat komt vooral door een groter bedrag aan aflossingen: _ 6,22 (6,00) mld. Het bedrag aan verstrekte kredieten is vrijwel gelijk aan dat in de eerste helft van 2006 en komt uit op _ 5,01 (5,02) mld.
De aangepaste cijfers laten zien dat het totaal verstrekte krediet over heel 2006, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet is gedaald: _ 10,35 (10,10) mld. In eerste instantie werd een verstrekt volume van _ 9,7 mld genoemd. Het uitstaande saldo is daardoor in 2006 ook minder hard gedaald dan eerst werd aangenomen. Eind december vorig jaar stond voor _ 17,38 (17,59) mld aan kredieten uit. Hypotheken en consumptief krediet 2006 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. juli juni juli in % t.o.v. juli 2006 Hypotheken (bedragen in _ mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 123,35 10,92 9,91 10,34 4,3 -5,3 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 26,23 2,41 1,33 1,56 17,1 -35,3 verzekeraars en pensioenfondsen 16,28 1,53 1,45 1,51 3,9 -1,3 banken 68,26 5,82 6,22 6,26 0,6 7,5 andere rechtspersonen 2,92 0,28 0,17 0,21 24,8 -23,4 particulieren 0,76 0,07 0,07 0,09 17,7 27,1 buitenland 8,90 0,82 0,66 0,72 8,3 -12,6 Hypotheken (in aantallen) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 545.752 47.194 40.973 42.200 3,0 -10,6 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 119.488 10.525 5.754 6.611 14,9 -37,2 verzekeraars en pensioenfondsen 77.448 6.928 6.526 6.718 2,9 -3,0 banken 285.832 23.816 24.388 24.140 -1,0 1,4 andere rechtspersonen 13.930 1.328 888 1.025 15,4 -22,8 particulieren 4.997 468 448 524 17,0 12,0 buitenland 44.057 4.129 2.969 3.182 7,2 -22,9 2006 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. juni mei juni in % tov. juni 2006 Consumptief krediet (bedragen in _ mld) Debiteurensaldo begin periode 17,59 17,47 17,17 17,09 -0,5 -2,2 Netto verstrekt krediet 10,35 0,80 0,85 0,83 -3,0 3,8 Rente en kosten 1,54 0,13 0,13 0,14 0,7 5,5 Aflossingen 12,06 1,02 1,07 1,03 -3,7 0,8 Debiteurensaldo eind periode 17,43 17,38 17,09 17,03 -0,4 -2,0

Reageer op dit artikel