nieuws

Hypotheekproductie

Archief

De hypotheekproductie laat ook in de maand april weer een opwaartse lijn zien en steeg bijna 8% tot ruim f 21 mld. Het totaal aantal hypotheken is echter sinds lange tijd gedaald van f 64 mld in maart tot f 62,7 mld in april: een daling van -2%. Dit betekent dat het gemiddelde hypotheekbedrag – bij een gelijkblijvend rentepercentage van 5,0% – in de maand april is toegenomen.

Uit de cijfers ontleend aan de Financiële Maandstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat met name de hypotheekbanken en bouwfondsen minder hypotheken hebben verstrekt. Bij verzekeraars en pensioenfondsen bleef het aantal gelijk met de maand maart. De verkoop van hypotheken bleef in het noorden van ons land gelijk; in het westen en met name het oosten daalde het aantal nieuwe hypotheken met respectievelijk -0,8% en -3,7%.
Het netto verstrekt consumptief krediet daalde met bijna -10% tot f 1,7 mld. Het aantal aflossingen daalde met 5,6% tot f 1,7 mld. De debiteurenportefeuille is in de maand april gestegen van f 28,1 mld tot f 28,1; en stijging van 1,1%.
Hypotheken en consumptief krediet 1998 1999 1999 1999 Trend jan-dec feb maart april in % Hypotheken (bedragen in f mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 132,3 10,3 14,0 14,1 0,7 w.v. in: Noord-Nederland 12,0 0,9 1,3 1,2 -7,6 Oost-Nederland 27,1 2,3 3,0 3,0 0 West-Nederland 58,7 4,5 6,1 6,3 3,3 Zuid-Nederland 31,1 2,4 3,3 3,2 3,0 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 40,9 3,3 4,7 4,6 -2,1 verzekeraars en pensioenfondsen 19,1 1,8 2,2 2,3 4,5 banken 66,1 4,5 6,2 6,3 1,6 andere rechtspersonen 4,9 0,5 0,7 0,7 0 particulieren 0,7 0,1 0,1 0,1 0 buitenland 0,5 0,1 0,1 0,1 0 Totaal hypotheken 206,3 16,5 19,6 21,1 7,7 Hypotheken (aantallen x 1.000) Nieuw ingeschreven woninghypotheken577,2 43,4 59,4 58,2 -2.0 w.v. in: Noord-Nederland 66,2 5,0 6,8 6,8 0 Oost-Nederland 123,7 9,9 13,4 12,9 -3,7 West-Nederland 237,8 17,6 23,9 23,7 -0,8 Zuid-Nederland 143,5 10,5 14,7 14,3 -2,7 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 180,4 14,2 20,1 19,2 -4,8 verzekeraars en pensioenfondsen 91,2 8,2 10,0 10,0 0 banken 280,2 18,4 25,8 25,5 -1,2 andere rechtspersonen 20,3 2,2 3,0 3,0 0 particulieren 3,2 0,2 0,3 0,3 0 buitenland 2,0 0,2 0,3 0,3 0 Totaal hypotheken 624,4 46,9 64,0 62,7 -2,0 Gemiddelde hypotheekrente 5,6 5,0 5,0 5,0 0 (in procenten) consumptief krediet 1998 1999 1999 1999 (bdragen in f mld) jan-dec feb maart april Debiteurensaldo begin periode 25,4 27,8 27,9 28,1 0,7% Netto verstrekt krediet 19,3 1,6 1,9 1,7 -10% Rente en kosten 2,6 0,2 0,2 0,2 0 Aflossingen 19,7 1,8 1,8 1,7 -5,6% Debiteurensaldo eind periode 27,6 27,9 28,1 28,4 1,1%

Reageer op dit artikel